Vydání 8/2020

Číslo: 8/2020 · Ročník: XVIII · Rozhodnutí č: 4037/2020 - 4049/2020

Obsah vydání 8/2020

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4037/2020 Daň z příjmů: osvobození od daně, zdanění příjmu, stavba jako součást pozemku

Datum: 03.06.2020 · Sbírkové č.: 4037/2020 · Sp. zn.: 10 Afs 366/2019 - 35 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2020 · Strana: 513 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §4 odst.1 písm.b) do 31.1.2016; 89/2012 Sb.: §506 odst.1; 89/2012 Sb.: §3058 odst.1; JUD47583CZ 8 Afs 3/2005 - 59; JUD132938CZ 2 Afs 70/2007 - 55 prejudikatura;

4038/2020 Řízení před soudem: aktivní legitimace ekologických spolků

Datum: 28.02.2020 · Sbírkové č.: 4038/2020 · Sp. zn.: 6 As 104/2019 - 70 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2020 · Strana: 518 · Vztah k předpisu: 17/1992 Sb.: §13; 100/2001 Sb.: §4 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §65 odst.1; JUD252727CZ I. ÚS 59/14 - 1 prejudikatura; JUD146571CZ 8 As 47/2005 - 86 prejudikatura; JUD163095CZ 7 As 2/2009 - 80 prejudikatura; JUD239494CZ 8 As 8/2011 - 66 prejudikatura; JUD311659CZ 6 As 73/2015 - 40 prejudikatura; JUD347581CZ 3 As 126/2016 - 38 prejudikatura; JUD382527CZ 6 As 91/2018 - 74 prejudikatura;

4039/2020 Řízení před soudem: odkladný účinek ve vztahu k rozhodnutí správního orgánu; zájem cizince na osobní účasti v řízení o kasační stížnosti

Datum: 16.06.2020 · Sbírkové č.: 4039/2020 · Sp. zn.: 8 Azs 339/2019 - 38 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 8/2020 · Strana: 527 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §73; 150/2002 Sb.: §107; JUD30879CZ 2 Afs 77/2005 - 96 prejudikatura; JUD38977CZ 2 Ans 3/2006 - 49 prejudikatura; JUD306168CZ 10 Ads 99/2014 - 58 prejudikatura; JUD322988CZ 4 As 217/2015 - 182 prejudikatura;

4040/2020 Řízení před soudem: změna žaloby na ochranu proti nečinnosti na žalobu na ochranu před nezákonným zásahem; soudní ochrana; Daň z přidané hodnoty: rozhodnutí o nesporné části nadměrného odpočtu; nečinnost; zásah

Datum: 09.06.2020 · Sbírkové č.: 4040/2020 · Sp. zn.: 1 Afs 22/2020 - 34 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2020 · Strana: 540 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §64; 150/2002 Sb.: §79; 150/2002 Sb.: §82; 150/2002 Sb.: §85; JUD33630CZ II. ÚS 455/03 prejudikatura; JUD446828CZ C-446/18 prejudikatura; JUD32017CZ II. ÚS 384/98 prejudikatura; JUD32561CZ I. ÚS 179/2000 prejudikatura; JUD107351CZ 1 Aps 3/2006 - 69 prejudikatura; JUD362737CZ 7 As 155/2015 - 160 prejudikatura;

4041/2020 Výkon trestu odnětí svobody: blokace peněžních prostředků na účtu odsouzeného

Datum: 09.04.2020 · Sbírkové č.: 4041/2020 · Sp. zn.: 51 A 36/2019 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 8/2020 · Strana: 547 · Vztah k předpisu: 169/1999 Sb.: §25 odst.4; 10/2000 Sb.: §8 odst.2; 10/2000 Sb.: §9; JUD347723CZ IV. ÚS 1351/16 - 1 prejudikatura; JUD389413CZ 1 As 201/2018 - 23; JUD389426CZ 1 As 200/2018 - 26;

4042/2020 Mezinárodní ochrana: povinnost posoudit důvody udělení mezinárodní ochrany vůči třetí zemi i u občanů EU

Datum: 23.04.2020 · Sbírkové č.: 4042/2020 · Sp. zn.: 1 Azs 43/2020 - 24 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2020 · Strana: 554 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §10a odst.1 písm.a) do 28.11.2019; 325/1999 Sb.: §25 písm.i) do 28.11.2019; JUD372641CZ 2 Azs 114/2018 - 30 prejudikatura; JUD446551CZ 7 Azs 267/2019 - 19 prejudikatura; 62015CJ0182 (EU) prejudikatura;

4043/2020 Doprava: dodržování stanovené doby řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku; Správní trestání: silniční doprava

Datum: 23.04.2020 · Sbírkové č.: 4043/2020 · Sp. zn.: 1 As 311/2019 - 68 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2020 · Strana: 559 · Vztah k předpisu: 111/1994 Sb.: §3 odst.2 písm.a); 111/1994 Sb.: §35 odst.2 písm.h); 478/2000 Sb.: §1b; JUD430179CZ 46 A 86/2016 - 92; 31985R3821 (EU);

4044/2020 Právo na informace: veřejný zájem; zveřejnění poskytnuté informace; role "společenského hlídacího psa"

Datum: 27.05.2020 · Sbírkové č.: 4044/2020 · Sp. zn.: 2 As 88/2019 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2020 · Strana: 566 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §8b; JUD326501CZ IV. ÚS 1378/16 - 1 prejudikatura; JUD359338CZ IV. ÚS 1378/16 - 4 prejudikatura; JUD371115CZ IV. ÚS 1200/16 - 1 prejudikatura; JUD275889CZ 8 As 55/2012 - 62 prejudikatura;

4045/2020 Pracovní právo: srovnatelnost mzdových podmínek mezi agenturními a kmenovými zaměstnanci

Datum: 29.05.2020 · Sbírkové č.: 4045/2020 · Sp. zn.: 2 Ads 335/2018 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2020 · Strana: 579 · Vztah k předpisu: 262/2006 Sb.: §309 odst.5; JUD383143CZ 50 A 30/2017 - 55;

4046/2020 Pomoc v hmotné nouzi: příspěvek na živobytí; mimořádná okamžitá pomoc; tulácký způsob života

Datum: 20.04.2020 · Sbírkové č.: 4046/2020 · Sp. zn.: 2 Ads 258/2018 - 70 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2020 · Strana: 580 · Vztah k předpisu: 111/2006 Sb.: §2 odst.2 písm.a); 111/2006 Sb.: §21 odst.1; JUD358681CZ 6 Ads 288/2017 - 27;

4047/2020 Vodní právo: odběr povrchových vod; Správní trestání: absorpční zásada

Datum: 12.03.2020 · Sbírkové č.: 4047/2020 · Sp. zn.: 6 As 221/2019 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2020 · Strana: 584 · Vztah k předpisu: 254/2001 Sb.: §125c odst.5; 254/2001 Sb.: §125c odst.1 písm.a); 254/2001 Sb.: §125c odst.4; JUD145987CZ 5 Afs 9/2008 - 328 prejudikatura; JUD449540CZ 14 A 75/2018 - 24;

4048/2020 Evidence obyvatel: změna místa trvalého pobytu; osobní předložení občanského průkazu

Datum: 05.06.2020 · Sbírkové č.: 4048/2020 · Sp. zn.: 4 As 432/2019 - 58 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2020 · Strana: 588 · Vztah k předpisu: 133/2000 Sb.: §10 odst.7; JUD312091CZ 8 As 35/2015 - 36;

4049/2020 Ochrana spotřebitele: označování potravin; on hold seznam

Datum: 12.06.2020 · Sbírkové č.: 4049/2020 · Sp. zn.: 5 As 219/2019 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2020 · Strana: 590 · Vztah k předpisu: JUD30697CZ 6 As 16/2004 - 90 prejudikatura; JUD244772CZ 7 As 91/2013 - 39; JUD247081CZ 4 As 98/2013 - 88 prejudikatura; JUD349625CZ 2 As 57/2017 - 29; JUD353477CZ 2 As 5/2017 - 62; JUD426334CZ 65 A 69/2017 - 63; 62002CJ0239 (EU) prejudikatura; 62004CJ0136 (EU) prejudikatura; 62008CJ0134 (EU) prejudikatura; 32006R1924 (EU): čl.13 odst.1 písm.a); 32011R1169 (EU): čl.7 odst.3;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.