Vydání 6/2020

Číslo: 6/2020 · Ročník: XVIII · Rozhodnutí č: 4014/2020 - 4021/2020

Obsah vydání 6/2020

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4014/2020 Daň z příjmů: přemístění daňové rezidence; uplatnění daňové ztráty v jiném státě

Datum: 13.03.2020 · Sbírkové č.: 4014/2020 · Sp. zn.: 5 Afs 138/2017 - 79 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2020 · Strana: 359 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §34; 586/1992 Sb.: §38n; JUD443661CZ C-405/18; JUD349662CZ 3 Af 34/2015 - 58; JUD373865CZ 5 Afs 138/2017 - 26; 12008E/TXT (EU);

4015/2020 Řízení před soudem: vázanost Nejvyššího správního soudu svým názorem vysloveným dříve v téže věci

Datum: 22.10.2019 · Sbírkové č.: 4015/2020 · Sp. zn.: 4 As 3/2018 - 50 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 6/2020 · Strana: 369 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §17 odst.1; 150/2002 Sb.: §18 odst.2; 150/2002 Sb.: §75 odst.2; JUD33607CZ I. ÚS 670/05 prejudikatura; JUD39013CZ I. ÚS 643/06 - 1 prejudikatura; JUD320654CZ I. ÚS 2866/15 - 1 prejudikatura; JUD141369CZ 9 Afs 59/2007 - 56 prejudikatura; JUD195028CZ 8 Afs 48/2009 - 80 prejudikatura; JUD251265CZ 4 Ads 32/2012 - 50 prejudikatura; JUD375650CZ 4 As 3/2018 - 42; JUD424519CZ 10 As 2/2018 - 31 prejudikatura;

4016/2020 Řízení před soudem: přidělení věci soudci; žaloba proti nezákonnému zásahu; námitka nesprávného obsazení soudu

Datum: 27.03.2020 · Sbírkové č.: 4016/2020 · Sp. zn.: 9 As 237/2019 - 45 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2020 · Strana: 376 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §82; JUD326601CZ I. ÚS 2769/15 - 1; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD141132CZ 2 Aps 4/2008 - 138; JUD182914CZ 2 As 52/2010 - 59; JUD223124CZ 1 As 48/2012 - 28;

4017/2020 Služební poměr: diskriminace na základě pohlaví; nemajetková újma

Datum: 26.04.2019 · Sbírkové č.: 4017/2020 · Sp. zn.: 8 Ad 8/2014 - 100 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6/2020 · Strana: 380 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §1 odst.4; 65/1965 Sb.: §1 odst.3; 361/2003 Sb.: §180 odst.1; 361/2003 Sb.: §215; 61991CJ0271 (EU);

4018/2020 Ochrana osobních údajů: nezbytnost zpracování biologického vzorku

Datum: 02.04.2020 · Sbírkové č.: 4018/2020 · Sp. zn.: 2 As 164/2019 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2020 · Strana: 386 · Vztah k předpisu: 273/2008 Sb.: §79 odst.2; JUD298105CZ 10 A 30/2010 - 67; JUD252523CZ 4 As 168/2013 - 40; JUD359733CZ 8 As 134/2016 - 38; JUD423140CZ 6 A 88/2018 - 45;

4019/2020 Regulace reklamy: Reklama na elektronické cigarety

Datum: 16.04.2020 · Sbírkové č.: 4019/2020 · Sp. zn.: 10 As 413/2019 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2020 · Strana: 391 · Vztah k předpisu: 40/1995 Sb.: §3a; JUD380019CZ 3 Tdo 500/2018; JUD437714CZ 29 A 15/2018 - 62;

4020/2020 Právo na informace: Členství policejního funkcionáře v KSČ

Datum: 17.04.2020 · Sbírkové č.: 4020/2020 · Sp. zn.: 5 As 170/2019 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2020 · Strana: 397 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §8a odst.2; 106/1999 Sb.: §15 odst.1; 106/1999 Sb.: §16 odst.4; JUD187469CZ I. ÚS 517/10 - 2; JUD207360CZ IV. ÚS 1642/11 - 1; JUD40584CZ A 2/2003 - 73; JUD30492CZ 2 Afs 47/2004 - 83; JUD103063CZ 2 As 95/2006 - 50; JUD174672CZ 1 As 28/2010 - 86; JUD284439CZ 6 As 136/2014 - 41;

4021/2020 Soudní poplatky: započtení přeplatku na soudním poplatku

Datum: 31.03.2020 · Sbírkové č.: 4021/2020 · Sp. zn.: 8 Afs 352/2019 - 20 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2020 · Strana: 407 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §9 odst.1; 549/1991 Sb.: §13 odst.2; 280/2009 Sb.: §154; JUD147823CZ II. ÚS 2432/08; JUD424187CZ I. ÚS 2535/18 - 1; JUD362560CZ 3 As 321/2017 - 19; JUD365221CZ 3 Afs 192/2017 - 52; JUD373640CZ 10 As 379/2017 - 37; JUD374293CZ 1 As 50/2018 - 20; JUD386432CZ 6 Afs 278/2018 - 22; JUD414260CZ 1 Azs 263/2018 - 48; JUD427871CZ 31 Af 14/2019 - 81; JUD432330CZ 8 Afs 174/2019 - 20;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.