Vydání 3/2015

Číslo: 3/2015 · Ročník: XIII · Rozhodnutí č: 3165/2015 - 3181/2015

Obsah vydání 3/2015

Stáhnout PDF

3165/2015 Správní řízení: povaha rozhodnutí o zproštění výkonu služby příslušníka bezpečnostního sboru

Datum: 20.11.2014 · Sbírkové č.: 3165/2015 · Sp. zn.: 9 As 155/2014 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2015 · Strana: 213 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §70 písm.b); 150/2002 Sb.: §70; 361/2003 Sb.: §40 odst.1; JUD32795CZ I. ÚS 412/01; JUD158321CZ 2 Afs 186/2006 - 54;

3166/2015 Správní řízení: lhůta pro rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení

Datum: 09.12.2014 · Sbírkové č.: 3166/2015 · Sp. zn.: 2 As 74/2013 - 45 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 3/2015 · Strana: 217 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §96 odst.1; 500/2004 Sb.: §98; JUD104370CZ 4 As 31/2006 - 73; JUD193272CZ 1 As 68/2010 - 60; JUD225567CZ 8 As 57/2010 - 67; JUD226596CZ 8 As 58/2010 - 66; JUD193721CZ 1 As 8/2011 - 64; JUD243075CZ 6 Ads 3/2013 - 41;

3167/2015 Správní řízení: důsledky derogačního nálezu Ústavního soudu; zaměstnanost: nelegální práce; spodní hranice pokuty

Datum: 02.12.2014 · Sbírkové č.: 3167/2015 · Sp. zn.: 6 Ads 80/2013 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2015 · Strana: 223 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.11; 435/2004 Sb.: §140 odst.4 písm.f); 435/2004 Sb.: §140 do 19.10.2014; JUD32519CZ Pl. ÚS 3/02; JUD267615CZ Pl. ÚS 52/13 - 1; JUD192076CZ 4 Ads 44/2010 - 132; JUD240847CZ 4 Ads 36/2013 - 38; JUD248281CZ 6 Ads 46/2013 - 35; JUD256555CZ 3 Ads 101/2013 - 28; JUD258543CZ 3 Ads 111/2013 - 31;

3168/2015 Správní trestání: důkazní břemeno

Datum: 18.06.2014 · Sbírkové č.: 3168/2015 · Sp. zn.: 9 A 39/2011 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 3/2015 · Strana: 229 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §50 odst.3; 311/2006 Sb.: §10 odst.1;

3169/2015 Řízení před soudem: odkladný účinek kasační stížnosti

Datum: 19.11.2014 · Sbírkové č.: 3169/2015 · Sp. zn.: 1 Azs 160/2014 - 25 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2015 · Strana: 236 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §107 odst.1; 150/2002 Sb.: §107 do 26.11.2012; JUD30879CZ 2 Afs 77/2005 - 96; JUD34573CZ 8 As 26/2005 - 76; JUD144477CZ 5 As 17/2008 - 131;

3170/2015 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem

Datum: 14.11.2014 · Sbírkové č.: 3170/2015 · Sp. zn.: 6 As 1/2014 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2015 · Strana: 239 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §82; JUD30696CZ 2 Aps 1/2005 - 65; JUD103369CZ 9 Aps 1/2007 - 68; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98;

3171/2015 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem

Datum: 09.09.2014 · Sbírkové č.: 3171/2015 · Sp. zn.: 8 As 37/2014 - 151 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2015 · Strana: 248 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §82; 312/2006 Sb.: §12 odst.1 písm.e); 312/2006 Sb.: §12 odst.1 písm.e);

3172/2015 Řízení před soudem: moderace trestu; zamítavý výrok rozhodnutí

Datum: 20.10.2014 · Sbírkové č.: 3172/2015 · Sp. zn.: 8 As 34/2013 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2015 · Strana: 253 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §65 odst.3; 150/2002 Sb.: §78 odst.2; 150/2002 Sb.: §78;

3173/2015 Řízení před soudem: účinky derogačního nálezu Ústavního soudu; zaměstnanost: nelegální práce; spodní hranice pokuty

Datum: 16.12.2014 · Sbírkové č.: 3173/2015 · Sp. zn.: 6 Ads 233/2014 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2015 · Strana: 256 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.95; 1/1993 Sb.: čl.95 odst.2; 150/2002 Sb.: §48 odst.3 písm.d); 150/2002 Sb.: §48 odst.1 písm.a); 435/2004 Sb.: §140 odst.4 písm.f); JUD138408CZ 6 As 48/2007 - 58; JUD152577CZ 5 As 46/2008 - 50; JUD212015CZ 3 Ads 53/2011 - 68; JUD280124CZ 6 Ads 80/2013 - 41;

3174/2015 Řízení před soudem: aktivní procesní legitimace; veřejné zdravotní pojištění: úhrada léčivých přípravků

Datum: 09.12.2014 · Sbírkové č.: 3174/2015 · Sp. zn.: 4 Ads 35/2013 - 63 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 3/2015 · Strana: 261 · Vztah k předpisu: 48/1997 Sb.: §39g odst.1; 48/1997 Sb.: §39f odst.2 písm.a); 150/2002 Sb.: §65 odst.1; JUD34660CZ Pl. ÚS 36/05 - 1;

3175/2015 Daňové řízení: postup k odstranění pochybností; daňová kontrola

Datum: 10.09.2014 · Sbírkové č.: 3175/2015 · Sp. zn.: 1 Afs 107/2014 - 31 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2015 · Strana: 271 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §85; 280/2009 Sb.: §89; 280/2009 Sb.: §135; JUD183215CZ 5 Afs 92/2008 - 147; JUD223750CZ 1 Ans 10/2012 - 52;

3176/2015 Daňové řízení: zastavení odvolacího řízení pro neodstranění vad odvolání; lhůta pro odstranění vad odvolání

Datum: 27.11.2014 · Sbírkové č.: 3176/2015 · Sp. zn.: 9 Afs 138/2014 - 41 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2015 · Strana: 276 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §112 odst.3;

3177/2015 Právo Evropské unie: nepřímý účinek směrnice

Datum: 23.09.2014 · Sbírkové č.: 3177/2015 · Sp. zn.: 4 As 111/2014 - 27 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2015 · Strana: 283 · Vztah k předpisu: 119/2002 Sb.: §39 odst.2 písm.a); 371/2002 Sb.: §1; 371/2002 Sb.: §1-4; 371/2002 Sb.: §2; 371/2002 Sb.: §3; 371/2002 Sb.: §4; JUD30538CZ 6 A 173/2002 - 33; 31991L0477 (EU);

3178/2015 (x) - zrušeno nálezem I. ÚS 3930/14 - 1 ze dne 16. června 2015 Právo na informace: povinný subjekt

Datum: 19.11.2014 · Sbírkové č.: 3178/2015 · Sp. zn.: 3 As 26/2014 - 62 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2015 · Strana: 291 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §16a odst.1; 150/2002 Sb.: §79; JUD104712CZ 7 Ans 1/2007 - 100;

3179/2015 Veřejné zakázky: podmínky pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění

Datum: 03.10.2013 · Sbírkové č.: 3179/2015 · Sp. zn.: 62 Af 48/2012 - 160 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 3/2015 · Strana: 296 · Vztah k předpisu: 137/2006 Sb.: §23 odst.6; HI615CZ 62 Af 48/2012 - 160;

3180/2015 Ochrana ovzduší: nevydání akčního plánu; ochrana před nezákonným zásahem

Datum: 29.10.2014 · Sbírkové č.: 3180/2015 · Sp. zn.: 2 As 127/2014 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2015 · Strana: 305 · Vztah k předpisu: 86/2002 Sb.: §7 odst.11; 150/2002 Sb.: §82; JUD30828CZ 2 Afs 144/2004 - 110; JUD30696CZ 2 Aps 1/2005 - 65; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98;

3181/2015 Mezinárodní ochrana: odmítnutí kasační stížnosti pro nepřijatelnost

Datum: 21.01.2015 · Sbírkové č.: 3181/2015 · Sp. zn.: 9 Azs 66/2014 - 69 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 3/2015 · Strana: 311 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §2 odst.15; 150/2002 Sb.: §104a odst.1; JUD30885CZ 1 Afs 86/2004 - 54; JUD104762CZ 9 Aps 5/2007 - 63; JUD150280CZ 1 Azs 5/2009 - 35; JUD238238CZ 6 Azs 11/2013 - 18; JUD240115CZ 7 Azs 19/2013 - 38; JUD249959CZ 9 Azs 30/2013 - 56; JUD277241CZ 4 Ans 11/2013 - 25;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.