Vydání 6/2009

Číslo: 6/2009 · Ročník: VII · Rozhodnutí č: 1832/2009 - 1846/2009

Obsah vydání 6/2009

Stáhnout PDF

1832/2009 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; pasivní legitimace České lékařské komory

Datum: 12.03.2009 · Sbírkové č.: 1832/2009 · Sp. zn.: 6 Aps 2/2007 - 134 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2009 · Strana: 471 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §82; JUD33295CZ II. ÚS 540/02; JUD26356CZ 28 Ca 152/2001 - 58;

1833/2009 Řízení před soudem: působnost rozšířeného senátu; závaznost nálezů Ústavního soudu

Datum: 11.01.2006 · Sbírkové č.: 1833/2009 · Sp. zn.: 2 Afs 66/2004 - 53 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 6/2009 · Strana: 476 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.89 odst.2; 150/2002 Sb.: §17 odst.1; 150/2002 Sb.: §17; JUD33368CZ I. ÚS 544/02; JUD33415CZ III. ÚS 648/04; JUD33473CZ III. ÚS 38/05; JUD148637CZ 5 Afs 19/2003 - 51;

1834/2009 Řízení před soudem: dokazování; zásada koncentrace

Datum: 27.04.2007 · Sbírkové č.: 1834/2009 · Sp. zn.: 4 Azs 176/2006 - 84 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2009 · Strana: 480 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §71 odst.2; 150/2002 Sb.: §77; JUD30711CZ 5 Afs 147/2004 - 89;

1835/2009 Kompetenční spory: finanční náhrada za ztížení lesního hospodářství

Datum: 17.02.2009 · Sbírkové č.: 1835/2009 · Sp. zn.: Konf 10/2008 - 15 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 6/2009 · Strana: 483 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §58 odst.2; JUD26286CZ 5 A 116/2001 - 46;

1836/2009 Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně; daňové řízení: důkazní břemeno

Datum: 24.01.2008 · Sbírkové č.: 1836/2009 · Sp. zn.: 7 Afs 112/2007 - 40 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2009 · Strana: 486 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §40 odst.15; 337/1992 Sb.: §47; 235/2004 Sb.: §27; 235/2004 Sb.: §72; 235/2004 Sb.: §73; JUD33241CZ IV. ÚS 499/98; JUD38910CZ 5 Afs 23/2003 - 122;

1837/2009 Celní řízení: lhůta pro vyměření celního dluhu; promlčení a prekluze práva vyměřit a vybrat clo

Datum: 19.02.2009 · Sbírkové č.: 1837/2009 · Sp. zn.: 1 Afs 15/2009 - 105 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2009 · Strana: 489 · Vztah k předpisu: 212/1992 Sb.: §4 odst.2; 1/1993 Sb.: čl.1; 1/1993 Sb.: čl.1 odst.1; 13/1993 Sb.: §320 písm.b); 113/1997 Sb.; JUD33376CZ IV. ÚS 29/05; JUD34694CZ II. ÚS 493/05; JUD31979CZ II. ÚS 485/98; JUD30834CZ 2 Afs 92/2005 - 45; JUD105711CZ 9 Afs 86/2007 - 161; JUD145329CZ 9 Afs 58/2007 - 96;

1838/2009 Stavební řízení: osoba, která má ke stavbě jiné právo

Datum: 17.02.2009 · Sbírkové č.: 1838/2009 · Sp. zn.: 2 As 25/2007 - 118 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 6/2009 · Strana: 497 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §14 odst.1; 71/1967 Sb.: §51; 71/1967 Sb.: §52; 71/1967 Sb.: §52 odst.1; 50/1976 Sb.: §59 odst.4; 50/1976 Sb.: §59 odst.1 písm.b); 500/2004 Sb.: §72; 500/2004 Sb.: §73 odst.1; 183/2006 Sb.: §109 odst.2; 183/2006 Sb.: §109 odst.1 písm.d); JUD26330CZ 4 As 27/2003 - 77; JUD30705CZ 3 As 35/2004 - 52; JUD34486CZ 3 As 14/2004 - 40;

1839/2009 Azyl: zjevně nedůvodná žádost; rozhodování o překážkách vycestování

Datum: 28.01.2009 · Sbírkové č.: 1839/2009 · Sp. zn.: 1 Azs 96/2006 - 80 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 6/2009 · Strana: 504 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §2; 325/1999 Sb.: §16; 325/1999 Sb.: §28; 325/1999 Sb.: §91; JUD30503CZ 2 Azs 147/2004 - 41;

1840/2009 Mezinárodní ochrana: vážná újma v situacích ozbrojeného konfliktu

Datum: 13.03.2009 · Sbírkové č.: 1840/2009 · Sp. zn.: 5 Azs 28/2008 - 68 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2009 · Strana: 510 · Vztah k předpisu: 168/1991 Sb.; 325/1999 Sb.: §14a odst.2 písm.c); 32004L0083 (EU);

1841/2009 Politické strany: podmínky pro rozpuštění politické strany

Datum: 04.03.2009 · Sbírkové č.: 1841/2009 · Sp. zn.: Pst 1/2008 - 66 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2009 · Strana: 529 · Vztah k předpisu: 424/1991 Sb.: §4; 424/1991 Sb.: §15 odst.2; 150/2002 Sb.: §96; JUD32403CZ Pl. ÚS 9/01; JUD33161CZ Pl. ÚS 10/03; JUD31195CZ Pl. ÚS 26/94; JUD31224CZ Pl. ÚS 3/96; JUD30679CZ Pst 2/2003 - 69; JUD34424CZ 1 Afs 147/2005 - 107; JUD34461CZ Vol 36/2006 - 22;

1842/2009 Správní trestání: zásada ne bis in idem

Datum: 04.03.2009 · Sbírkové č.: 1842/2009 · Sp. zn.: 6 As 44/2008 - 142 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2009 · Strana: 545 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.40; 2/1993 Sb.: čl.40 odst.5; 150/2002 Sb.: §75 odst.1; 150/2002 Sb.: §109 odst.3; JUD38977CZ 2 Ans 3/2006 - 49; JUD133837CZ 2 As 9/2008 - 77; JUD145987CZ 5 Afs 9/2008 - 328;

1843/2009 Správní trestání: přestupek proti občanskému soužití; svoboda projevu

Datum: 20.01.2009 · Sbírkové č.: 1843/2009 · Sp. zn.: 52Ca 53/2008 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové - pobočka Pardubice · Vydání: 6/2009 · Strana: 548 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §49 odst.1 písm.a); 2/1993 Sb.: čl.17; JUD33292CZ I. ÚS 367/03; JUD33327CZ IV. ÚS 146/04; JUD33405CZ III. ÚS 11/04; JUD33451CZ I. ÚS 394/04; JUD31587CZ II. ÚS 357/96;

1844/2009 Ochrana osobních údajů: zpracovatel osobních údajů

Datum: 12.02.2009 · Sbírkové č.: 1844/2009 · Sp. zn.: 9 As 34/2008 - 68 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2009 · Strana: 552 · Vztah k předpisu: 101/2000 Sb.: §12; 101/2000 Sb.; 38/2004 Sb.; JUD30757CZ 7 A 156/2000 - 54;

1845/2009 Důchodové pojištění: posouzení stupně invalidity

Datum: 18.02.2009 · Sbírkové č.: 1845/2009 · Sp. zn.: 6 Ads 10/2009 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2009 · Strana: 558 · Vztah k předpisu: 31971R1408 (EU); 31972R0574 (EU);

1846/2009 Ochrana lesa: opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku

Datum: 18.01.2006 · Sbírkové č.: 1846/2009 · Sp. zn.: 15Ca 85/2005 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 6/2009 · Strana: 562 · Vztah k předpisu: 289/1995 Sb.: §22 odst.1;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.