Vydání 4/2023

Číslo: 4/2023 · Ročník: XXI · Rozhodnutí č: 4449/2023 - 4459/2023

Obsah vydání 4/2023

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4449/2023 Stavební zákon: žádost podílového spoluvlastníka o dodatečné povolení stavby; doklad o právu; dohoda podílových spoluvlastníků

Datum: 04.11.2021 · Sbírkové č.: 4449/2023 · Sp. zn.: 55 A 56/2019 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 4/2023 · Strana: 256 · Vztah k předpisu:

4450/2023 Provoz na pozemních komunikacích: čistota registrační značky

Datum: 29.11.2022 · Sbírkové č.: 4450/2023 · Sp. zn.: 2 As 187/2021 - 20 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2023 · Strana: 262 · Vztah k předpisu:

4451/2023 Řízení před soudem: zastoupení právnickou osobou poskytující právní pomoc uprchlíkům či cizincům; Mezinárodní ochrana: dočasná ochrana

Datum: 02.02.2023 · Sbírkové č.: 4451/2023 · Sp. zn.: 10 As 290/2022 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2023 · Strana: 266 · Vztah k předpisu:

4452/2023 Daň z příjmu: peněžní odměny pro zaměstnance obchodních partnerů

Datum: 07.02.2023 · Sbírkové č.: 4452/2023 · Sp. zn.: 10 Afs 61/2022 - 41 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2023 · Strana: 274 · Vztah k předpisu:

4453/2023 Rozšířený senát: vyčerpání prostředku k ochraně proti nečinnosti správního orgánu

Datum: 02.02.2023 · Sbírkové č.: 4453/2023 · Sp. zn.: 2 As 21/2020 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 4/2023 · Strana: 280 · Vztah k předpisu:

4454/2023 Daňové řízení: postup k odstranění pochybností; úrok z vratitelného přeplatku; úrok z neoprávněného jednání správce daně

Datum: 30.12.2022 · Sbírkové č.: 4454/2023 · Sp. zn.: 2 Afs 60/2021 - 23 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2023 · Strana: 287 · Vztah k předpisu:

4455/2023 Rozšířený senát: rozsah posouzení podkladů při přezkumu úkonů veřejné správy

Datum: 08.02.2023 · Sbírkové č.: 4455/2023 · Sp. zn.: 2 As 133/2019 - 146 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 4/2023 · Strana: 292 · Vztah k předpisu:

4456/2023 Pobyt cizinců: důvody znemožňující vycestování; zásada non-refoulement; Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o zajištění cizince

Datum: 31.01.2023 · Sbírkové č.: 4456/2023 · Sp. zn.: 5 Azs 96/2021 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2023 · Strana: 299 · Vztah k předpisu:

4457/2023 Veřejné zdravotní pojištění: výjimečné případy hrazení zdravotních služeb jinak nehrazených

Datum: 31.01.2023 · Sbírkové č.: 4457/2023 · Sp. zn.: 10 Ads 334/2022 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2023 · Strana: 309 · Vztah k předpisu:

4458/2023 Daň z přidané hodnoty: úrok z vratitelného přeplatku

Datum: 19.10.2022 · Sbírkové č.: 4458/2023 · Sp. zn.: 6 Afs 171/2022 - 28 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2023 · Strana: 314 · Vztah k předpisu:

4459/2023 Životní prostředí: závazek ke snížení emisí skleníkových plynů

Datum: 20.02.2023 · Sbírkové č.: 4459/2023 · Sp. zn.: 9 As 116/2022 - 166 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2023 · Strana: 317 · Vztah k předpisu:

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.