Vydání 9/2022

Číslo: 9/2022 · Ročník: XX · Rozhodnutí č: 4371/2022 - 4379/2022

Obsah vydání 9/2022

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4371/2022 Řízení před soudem: pravomoc předsedy senátu uložit osobám přítomným v jednací síni povinnost použít ochranný prostředek dýchacích cest; Soudy a soudci: nepřípustnost souběžného výkonu státní správy soudů a rozhodovací činnosti v téže věci

Datum: 29.09.2021 · Sbírkové č.: 4371/2022 · Sp. zn.: 43 A 9/2021 - 140 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 9/2022 · Strana: 684 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §203; 99/1963 Sb.: §117; 1/1993 Sb.: čl.82 odst.1; 1/1993 Sb.: čl.82 odst.3; 1/1993 Sb.: čl.95 odst.1; 6/2002 Sb.: §121 odst.5; 6/2002 Sb.; 150/2002 Sb.: §2; 150/2002 Sb.: §49 odst.4; JUD32683CZ I. ÚS 512/02; JUD30696CZ 2 Aps 1/2005 - 65; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98; JUD240814CZ 2 As 134/2011 - 200; JUD223124CZ 1 As 48/2012 - 28; JUD378113CZ 55 A 59/2018 - 28; JUD435999CZ 6 As 241/2018 - 25; JUD442755CZ 6 As 241/2018 - 25; JUD443977CZ 9 As 237/2019 - 45; JUD450195CZ 9 As 237/2019 - 45; JUD658194CZ 43 A 9/2021 - 140; JUD775391CZ 10 As 477/2021 - 28;

4372/2022 Kompetenční spory: zaplacení ceny za službu obsahu; platby za poskytnutí služeb elektronických komunikací; Telekomunikace: služby obsahu

Datum: 27.06.2022 · Sbírkové č.: 4372/2022 · Sp. zn.: Konf 7/2022 - 14 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 9/2022 · Strana: 693 · Vztah k předpisu: 127/2005 Sb.: §2 odst.3 písm.a); 127/2005 Sb.; JUD30579CZ Konf 3/2003 - 18; JUD34435CZ Konf 6/2005 - 11; JUD145316CZ Konf 27/2008 - 7; JUD260523CZ Konf 10/2014 - 12; JUD367877CZ Konf 51/2017 - 12; JUD757346CZ Konf 7/2022 - 14; 32002L0021 (EU); 32018L1972 (EU);

4373/2022 Kompetenční spory: odškodnění pozůstalých státního zaměstnance zemřelého při výkonu služby v zahraničí

Datum: 23.06.2022 · Sbírkové č.: 4373/2022 · Sp. zn.: Konf 28/2021 - 8 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 9/2022 · Strana: 698 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.; 150/2017 Sb.: §55 odst.3; JUD449676CZ Pl. ÚS 1/19 - 1; JUD227927CZ 30 Cdo 2470/2012; JUD415798CZ Konf 11/2018 - 16; JUD740860CZ Konf 7/2021 - 30; JUD757299CZ Konf 28/2021 - 8;

4374/2022 Veřejné zakázky: smlouva o smlouvě budoucí pachtovní; uzavření smlouvy mimo zadávací řízení bez předchozího uveřejnění; smlouva o koncesi

Datum: 15.06.2022 · Sbírkové č.: 4374/2022 · Sp. zn.: 2 As 43/2021 - 92 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2022 · Strana: 700 · Vztah k předpisu: 134/2016 Sb.: §29 odst.1 písm.h); 134/2016 Sb.: §174 odst.3; 134/2016 Sb.: §264 odst.1; JUD153583CZ 6 Ads 88/2006 - 132 prejudikatura; JUD167826CZ 8 Afs 60/2009 - 78; JUD253806CZ 5 Afs 48/2013 - 272; JUD439077CZ 3 As 256/2017 - 25; JUD531327CZ 8 As 124/2019 - 46; JUD757023CZ 2 As 43/2021 - 92; 31989L0665 (EU); 32007L0066 (EU); 32014L0023 (EU);

4375/2022 Pomoc v hmotné nouzi: příspěvek na živobytí

Datum: 13.07.2022 · Sbírkové č.: 4375/2022 · Sp. zn.: 6 Ads 298/2021 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2022 · Strana: 709 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §6 odst.2; 111/2006 Sb.: §10 odst.3; 111/2006 Sb.: §24 odst.1 písm.f); 111/2006 Sb.: §49 odst.2; 111/2006 Sb.: §49 odst.1; JUD322886CZ 6 Ads 219/2015 - 30; JUD460195CZ 16 Ad 51/2019 - 43; JUD510404CZ 7 Ads 307/2020 - 26; JUD609379CZ 16 Ad 90/2020 - 63; JUD742685CZ 6 Ads 367/2020 - 29; JUD775335CZ 6 Ads 298/2021 - 38;

4376/2022 Odpady: financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů; Správní trestání: stanovení příspěvku na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů

Datum: 21.07.2022 · Sbírkové č.: 4376/2022 · Sp. zn.: 9 As 34/2022 - 21 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2022 · Strana: 716 · Vztah k předpisu: 185/2001 Sb.: §37h odst.1 písm.c); 185/2001 Sb.: §37p odst.2; 352/2005 Sb.: §14b; 541/2020 Sb.; JUD32267CZ II. ÚS 487/2000; JUD30226CZ 2 Ads 58/2003 - 75; JUD30568CZ 2 Afs 122/2004 - 69; JUD30880CZ 1 Afs 135/2004 - 73; JUD105709CZ 7 Afs 212/2006 - 74; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75; JUD183832CZ 1 As 17/2010 - 294; JUD423548CZ 7 As 362/2018 - 23; JUD741946CZ 3 A 41/2018 - 83; JUD756301CZ 30 Cdo 880/2019; JUD739758CZ 23 Cdo 575/2021; JUD775406CZ 9 As 34/2022 - 21; 31998L2008 (EU): čl.14; 31998L2008 (EU); 32002L0096 (EU); 32012L0019 (EU): čl.13 odst.1; 32012L0019 (EU); 62020CJ0181 (EU);

4377/2022 Pozemní komunikace: veřejně přístupná účelová komunikace; nutná komunikační potřeba

Datum: 28.06.2022 · Sbírkové č.: 4377/2022 · Sp. zn.: 10 As 99/2022 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2022 · Strana: 722 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.: §2 odst.2 písm.d); 13/1997 Sb.: §7 odst.1; JUD103481CZ II. ÚS 268/06 - 1; JUD136883CZ II. ÚS 3164/07 - 1; JUD252727CZ I. ÚS 59/14 - 1; JUD482138CZ 6252/34; JUD196532CZ 2 As 44/2011 - 99; JUD241830CZ 4 As 89/2013 - 21; JUD314963CZ 6 As 213/2015 - 14; JUD351925CZ 2 As 337/2016 - 64; JUD356307CZ 7 As 63/2017 - 48; JUD424517CZ 2 As 187/2017 - 264; JUD741029CZ 50 A 78/2019 - 97; JUD725397CZ 5 As 412/2020 - 64; JUD740943CZ 10 As 50/2021 - 83;

4378/2022 Daňové řízení: institut předražku v daňové exekuci

Datum: 25.07.2022 · Sbírkové č.: 4378/2022 · Sp. zn.: 10 Afs 33/2021 - 32 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2022 · Strana: 729 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §336ja; JUD376754CZ 9 As 79/2016 - 41; JUD443564CZ 1 Afs 331/2019 - 44; JUD531691CZ 10 As 391/2020 - 65; JUD808043CZ 14 Af 39/2020 - 26; JUD775505CZ 10 Afs 33/2021 - 32;

4379/2022 Daň z příjmů: kontrola a hodnocení postupu řešení projektu výzkumu a vývoje a dosažených výsledků; způsob a kritéria hodnocení; odpočet na podporu výzkumu a vývoje

Datum: 21.07.2022 · Sbírkové č.: 4379/2022 · Sp. zn.: 8 Afs 170/2020 - 49 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2022 · Strana: 732 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §34 odst.5; JUD281423CZ II. ÚS 3565/14 - 1; JUD262495CZ 6 Afs 60/2014 - 56; JUD340988CZ 9 Afs 144/2016 - 51; JUD347542CZ 7 Afs 261/2016 - 20; JUD371392CZ 31 Af 35/2016 - 144; JUD434843CZ 1 Afs 363/2018 - 113; JUD446684CZ 8 Afs 72/2018 - 52; JUD609984CZ 7 Afs 411/2019 - 54; JUD560003CZ 10 Afs 338/2020 - 45; JUD775390CZ 8 Afs 170/2020 - 49;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.