Vydání 7/2022

Číslo: 7/2022 · Ročník: XX · Rozhodnutí č: 4347/2022 - 4359/2022

Obsah vydání 7/2022

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4347/2022 Ochrana přírody a krajiny: účastenství občanského sdružení zabývajícího se ochranou přírody ve správním řízení; informace o zahajovaných správních řízeních; Řízení před soudem: nezákonný zásah správního orgánu

Datum: 09.03.2022 · Sbírkové č.: 4347/2022 · Sp. zn.: 16 A 66/2020 - 23 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 7/2022 · Strana: 534 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.; 150/2002 Sb.: §82; JUD447368CZ Pl. ÚS 22/17 - 1; JUD252544CZ 7 As 30/2014 - 26; JUD742749CZ 16 A 66/2020 - 23;

4348/2022 Místní referendum: totožnost hlasované otázky

Datum: 23.03.2022 · Sbírkové č.: 4348/2022 · Sp. zn.: 59 A 10/2022 - 27 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 7/2022 · Strana: 537 · Vztah k předpisu: 22/2004 Sb.: §7 písm.h); JUD212369CZ III. ÚS 995/09 - 1; JUD226604CZ Ars 2/2012 - 63; JUD239943CZ Ars 2/2012 - 43; JUD526096CZ 54 A 29/2020 - 36; JUD742889CZ 59 A 10/2022 - 27;

4349/2022 Stavební zákon: jiný veřejně přístupný přístřešek; posouzení dočasnosti stavby

Datum: 24.03.2022 · Sbírkové č.: 4349/2022 · Sp. zn.: 55 A 42/2021 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 7/2022 · Strana: 543 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §79 odst.2 písm.r); 183/2006 Sb.; 89/2012 Sb.: §506 odst.1; 350/2012 Sb.; JUD447363CZ I. ÚS 1956/19 - 1; JUD27451CZ 22 Cdo 2261/2001; JUD183602CZ 4 As 3/2008 - 78; JUD204955CZ 7 As 92/2011 - 93; JUD465573CZ 22 Cdo 2378/2016; JUD370284CZ 3 Azs 66/2017 - 31; JUD442623CZ 10 As 209/2018 - 34; JUD589692CZ 54 A 183/2018 - 40; JUD450968CZ 10 As 200/2020 - 32; JUD455398CZ 10 As 200/2020 - 32; JUD693088CZ 7 As 48/2020 - 53; JUD610354CZ 9 Afs 7/2021 - 31; JUD742996CZ 55 A 42/2021 - 36;

4350/2022 Státní památková péče: udržovací práce v interiéru domu nacházejícího se v památkové zóně; povinnost vyžádat si závazné stanovisko

Datum: 30.03.2022 · Sbírkové č.: 4350/2022 · Sp. zn.: 30 A 148/2020 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 7/2022 · Strana: 549 · Vztah k předpisu: 20/1987 Sb.: §14 odst.2; 320/2002 Sb.; 186/2006 Sb.; 307/2008 Sb.; 225/2017 Sb.; JUD743306CZ 30 A 148/2020 - 38;

4351/2022 Rozšířený senát: daň z přidané hodnoty; Daň z přidané hodnoty: zajišťovací příkaz na dosud nestanovenou daň; prekluze práva vyměřit daň

Datum: 28.04.2022 · Sbírkové č.: 4351/2022 · Sp. zn.: 2 Afs 338/2018 - 50 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 7/2022 · Strana: 553 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §148; JUD147835CZ IV. ÚS 816/07; JUD147896CZ I. ÚS 1169/07; JUD149974CZ IV. ÚS 1418/07; JUD150068CZ III. ÚS 1463/07; JUD149977CZ IV. ÚS 2701/08; JUD30884CZ 2 Afs 81/2004 - 54; JUD159060CZ 7 As 69/2008 - 47; JUD159066CZ 9 Afs 13/2008 - 90; JUD156292CZ 9 Afs 28/2009 - 124; JUD185955CZ 7 As 26/2009 - 58; JUD248292CZ 9 Afs 72/2012 - 76; JUD244647CZ 2 Afs 76/2013 - 23; JUD267553CZ 7 Afs 68/2013 - 36; JUD361158CZ 2 Afs 203/2017 - 39; JUD362055CZ 5 Afs 83/2017 - 76; JUD368816CZ 30 A 159/2017 - 49; JUD386515CZ 30 Af 28/2017 - 39; JUD420212CZ 2 Afs 392/2017 - 48; JUD442734CZ 2 Afs 392/2017 - 48; JUD382549CZ 1 Afs 79/2018 - 29; JUD387801CZ 9 Afs 15/2018 - 27; JUD429716CZ 8 Afs 250/2018 - 54; JUD436893CZ 2 Afs 274/2018 - 36; JUD742605CZ 2 Afs 338/2018 - 50;

4352/2022 Školství: přijímací řízení ke studiu na střední škole

Datum: 27.04.2022 · Sbírkové č.: 4352/2022 · Sp. zn.: 10 As 472/2021 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2022 · Strana: 559 · Vztah k předpisu: 561/2004 Sb.: §60 odst.2 písm.a); 561/2004 Sb.; 243/2008 Sb.; 49/2009 Sb.; 178/2016 Sb.; JUD30885CZ 1 Afs 86/2004 - 54; JUD742583CZ 10 As 472/2021 - 47;

4353/2022 Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů: posouzení podmínek pro vznik nároku na starobní důchod; doba studia na civilní vysoké škole jako doba výkonu funkce

Datum: 01.04.2022 · Sbírkové č.: 4353/2022 · Sp. zn.: 1 As 376/2020 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2022 · Strana: 562 · Vztah k předpisu: 100/1988 Sb.: §174 odst.1 písm.c); 100/1988 Sb.; 361/2003 Sb.: §180 odst.5; JUD740950CZ 1 As 376/2020 - 33;

4354/2022 Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně; okamžik přechodu práva nakládat s věcí jako vlastník; Daňové řízení: důkazní břemeno daňového subjektu

Datum: 27.04.2022 · Sbírkové č.: 4354/2022 · Sp. zn.: 8 Afs 15/2020 - 85 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2022 · Strana: 565 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §13 odst.1; 235/2004 Sb.; JUD455418CZ C-414/17; JUD30480CZ 5 A 48/2001 - 47; JUD26339CZ 1 A 629/2002 - 25; JUD30710CZ 3 As 6/2004 - 105; JUD37760CZ 7 As 10/2005 - 298; JUD50127CZ 6 Ads 87/2006 - 36; JUD106826CZ 2 Afs 24/2007 - 119; JUD286868CZ 10 Afs 18/2015 - 48; JUD424516CZ 9 Afs 137/2016 - 176; JUD459085CZ 31 Af 4/2017 - 235; JUD434316CZ 6 Afs 121/2019 - 34; JUD441195CZ 5 Afs 344/2019 - 30; JUD451001CZ 1 Afs 113/2020 - 43; JUD510462CZ 6 Afs 221/2020 - 53; JUD742586CZ 8 Afs 15/2020 - 85; JUD559664CZ 10 Afs 112/2021 - 79; 32006L0112 (EU); 62004CJ0245 (EU); 62009CJ0430 (EU); 62018CJ0401 (EU);

4355/2022 Zákon o pozemních komunikacích: pojem provozovatel vozidla v systému elektronického mýtného

Datum: 05.05.2022 · Sbírkové č.: 4355/2022 · Sp. zn.: 9 As 100/2021 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2022 · Strana: 572 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.: §22i; 13/1997 Sb.; 168/1999 Sb.; 307/1999 Sb.; 361/2000 Sb.; 56/2001 Sb.; JUD374833CZ Pl. ÚS 15/16 - 1; JUD38990CZ 5 Afs 96/2006 - 58; JUD298014CZ 59 A 6/2013 - 46; JUD283363CZ 9 Afs 129/2014 - 37; JUD365119CZ 30 A 134/2016 - 38; JUD370474CZ 1 As 222/2017 - 45; JUD377873CZ 1 As 32/2018 - 41; JUD428150CZ 1 As 318/2018 - 41; JUD531329CZ 44 A 18/2020 - 54; JUD742832CZ 9 As 100/2021 - 35; 32009D0750 (EU); 32019L0520 (EU);

4356/2022 Státní památková péče: závazné stanovisko ke změně stavby; Přestupky: běh promlčení lhůty u pokračujícího přestupku, ohrožovací přestupek

Datum: 12.04.2022 · Sbírkové č.: 4356/2022 · Sp. zn.: 10 As 444/2021 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2022 · Strana: 580 · Vztah k předpisu: 20/1987 Sb.: §14 odst.2; 20/1987 Sb.: §17 odst.3; 20/1987 Sb.: §17 odst.1; 20/1987 Sb.: §39 odst.1 písm.g); 200/1990 Sb.; 250/2016 Sb.: §2 odst.4 písm.a); 250/2016 Sb.: §31 odst.2 písm.a); 250/2016 Sb.: §78 odst.2; 250/2016 Sb.: §112 odst.1; JUD161573CZ 5 As 104/2008 - 45; JUD200190CZ 9 As 101/2010 - 101; JUD214029CZ 8 As 66/2011 - 74; JUD258531CZ 8 As 33/2014 - 39; JUD742137CZ 10 As 444/2021 - 44;

4357/2022 Kompetenční spory mezi orgány veřejné správy a soudy: žaloba na vydání bezdůvodného obohacení; služební poměr

Datum: 07.04.2022 · Sbírkové č.: 4357/2022 · Sp. zn.: Konf 7/2021 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 7/2022 · Strana: 582 · Vztah k předpisu: 262/2006 Sb.: §331; 234/2014 Sb.: §144 odst.1; 234/2014 Sb.; JUD30579CZ Konf 3/2003 - 18; JUD367503CZ 3 Ad 13/2016 - 39; JUD415791CZ Konf 45/2017 - 14; JUD378028CZ 7 Ads 89/2018 - 23; JUD451188CZ 8 A 85/2019 - 57; JUD740860CZ Konf 7/2021 - 30;

4358/2022 Daň z příjmů: zneužití práva v daňových věcech

Datum: 26.04.2022 · Sbírkové č.: 4358/2022 · Sp. zn.: 10 Afs 289/2021 - 42 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2022 · Strana: 588 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.; JUD30962CZ 1 Afs 107/2004 - 48; JUD37914CZ 2 Afs 178/2005 - 64; JUD146495CZ 7 Afs 54/2006 - 155; JUD107171CZ 1 Afs 35/2007 - 108; JUD166712CZ 1 Afs 11/2010 - 94; JUD252437CZ 9 Afs 26/2013 - 50; JUD255664CZ 6 Afs 23/2014 - 35; JUD316717CZ 1 Afs 92/2015 - 35; JUD371398CZ 2 Afs 380/2017 - 29; JUD414364CZ 6 Afs 424/2017 - 37; JUD416955CZ 6 Afs 44/2018 - 31; JUD436013CZ 6 Afs 376/2018 - 46; JUD452553CZ 10 Af 38/2018 - 90; JUD590231CZ 31 Af 77/2019 - 228; JUD483535CZ 8 As 239/2020 - 37; JUD740978CZ 1 As 96/2021 - 43; JUD742529CZ 10 Afs 289/2021 - 42; 32016L1164 (EU): čl.6; 32016L1164 (EU); 62002CJ0255 (EU); 62016CJ0251 (EU);

4359/2022 Stavební řízení: souhlas společenství vlastníků jednotek k žádosti o povolení změny dokončené stavby

Datum: 11.05.2022 · Sbírkové č.: 4359/2022 · Sp. zn.: 6 As 126/2020 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2022 · Strana: 596 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §184a odst.2; 183/2006 Sb.: §184a; 225/2017 Sb.; JUD331760CZ 1 As 170/2016 - 36; JUD432462CZ 9 As 310/2017 - 164; JUD413852CZ 26 Cdo 287/2018; JUD460405CZ 62 A 70/2019 - 99; JUD495590CZ 10 As 336/2019 - 46; JUD495598CZ 9 As 262/2020 - 30; JUD743016CZ 6 As 126/2020 - 47; JUD656841CZ 26 Cdo 1583/2021; JUD725401CZ 10 As 26/2021 - 50;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.