Vydání 8/2021

Číslo: 8/2021 · Ročník: XIX · Rozhodnutí č: 4210/2021 - 4225/2021

Obsah vydání 8/2021

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4210/2021 Daňové řízení: výzva k podání prohlášení o majetku; námitky

Datum: 15.04.2021 · Sbírkové č.: 4210/2021 · Sp. zn.: 51 Af 11/2019 - 19 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 8/2021 · Strana: 771 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65; 280/2009 Sb.: §159; 280/2009 Sb.: §180; JUD417995CZ 1 Afs 271/2016 - 53 prejudikatura; JUD431608CZ 1 As 436/2017 - 43 prejudikatura;

4211/2021 Pandemický zákon: zjevná neopodstatněnost návrhu

Datum: 18.05.2021 · Sbírkové č.: 4211/2021 · Sp. zn.: 5 Ao 2/2021 - 52 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2021 · Strana: 773 · Vztah k předpisu: 94/2021 Sb.: §13 odst.3; JUD105756CZ Pl. ÚS 83/06 - 1 prejudikatura; JUD132365CZ Pl. ÚS 1/08 - 1 prejudikatura; JUD510364CZ 8 As 287/2020 - 33; JUD510886CZ 6 Ao 1/2021 - 323; JUD560237CZ 6 Ao 2/2021 - 160; JUD561385CZ 5 Ao 1/2021 - 65;

4212/2021 Zaměstnanost: vyřazení uchazeče z evidence; ekonomická situace uchazeče jako důvod hodný zvláštního zřetele

Datum: 27.05.2021 · Sbírkové č.: 4212/2021 · Sp. zn.: 1 Ads 62/2021 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2021 · Strana: 780 · Vztah k předpisu: 435/2004 Sb.: §5 písm.c) do 14.10.2016; 435/2004 Sb.: §30 odst.2 písm.f) do 14.10.2016; JUD189909CZ 6 Ads 62/2010 - 69; JUD212119CZ 3 Ads 182/2011 - 93; JUD240800CZ 3 Ads 183/2011 - 96; JUD258623CZ 4 Ads 124/2013 - 82; JUD315978CZ 7 Ads 268/2015 - 30; JUD421013CZ 3 Ads 349/2017 - 28; JUD431683CZ 1 Ads 160/2019 - 30; JUD464797CZ 7 Ads 288/2019 - 55; JUD531386CZ 1 Ads 52/2021 - 31;

4213/2021 Rozpočty: nicotnost rozhodnutí; prominutí části odvodu za porušení rozpočtové kázně; vztah porušení rozpočtové kázně a naplnění skutkové podstaty přestupku, správního deliktu či trestného činu

Datum: 26.05.2021 · Sbírkové č.: 4213/2021 · Sp. zn.: 8 Afs 114/2019 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2021 · Strana: 785 · Vztah k předpisu: 250/2000 Sb.: §22 do 29.12.2011; 280/2009 Sb.: §105 odst.2 písm.b); JUD30556CZ 6 A 127/2002 - 28 prejudikatura; JUD30616CZ 2 Ads 33/2003 - 78 prejudikatura; JUD132990CZ 8 Afs 78/2006 - 74 prejudikatura; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75 prejudikatura; JUD307324CZ 8 As 141/2012 - 57 prejudikatura; JUD342369CZ 1 As 72/2016 - 48 prejudikatura; JUD446546CZ 8 Ads 194/2019 - 27 prejudikatura;

4214/2021 Daň z nemovitostí: osvobození od daně; remízek, háj, větrolam či mez; ostatní plocha

Datum: 27.05.2021 · Sbírkové č.: 4214/2021 · Sp. zn.: 9 Afs 7/2021 - 31 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2021 · Strana: 795 · Vztah k předpisu: 338/1992 Sb.: §4 odst.1 písm.k) do 31.12.2019; JUD103481CZ II. ÚS 268/06 - 1 prejudikatura; JUD136883CZ II. ÚS 3164/07 - 1 prejudikatura; JUD146980CZ III. ÚS 989/08 prejudikatura; JUD192371CZ I. ÚS 2920/09 - 1 prejudikatura; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96 prejudikatura; JUD30880CZ 1 Afs 135/2004 - 73 prejudikatura; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44 prejudikatura; JUD104667CZ 6 Ans 2/2007 - 128 prejudikatura; JUD166606CZ 4 Ads 77/2007 - 91 prejudikatura; JUD145328CZ 5 Afs 24/2008 - 63 prejudikatura; JUD342683CZ 5 As 140/2014 - 76 prejudikatura; JUD345737CZ 5 As 140/2014 - 85 prejudikatura; JUD452073CZ 10 Afs 366/2019 - 35 prejudikatura;

4215/2021 Advokacie: zápis do seznamu advokátních koncipientů; povinnost poučit žadatele

Datum: 28.05.2021 · Sbírkové č.: 4215/2021 · Sp. zn.: 2 As 305/2020 - 26 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2021 · Strana: 803 · Vztah k předpisu: 85/1996 Sb.: §37; 85/1996 Sb.: §45 odst.2; 500/2004 Sb.: §9; 500/2004 Sb.: §67; JUD30781CZ 1 As 21/2004 - 38 prejudikatura; JUD30696CZ 2 Aps 1/2005 - 65 prejudikatura; JUD107065CZ 3 Ads 98/2007 - 37 prejudikatura; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98 prejudikatura; JUD354639CZ Konf 28/2014 - 55 prejudikatura;

4216/2021 Pandemický zákon: působnost Ministerstva zdravotnictví; nezbytně nutný rozsah mimořádných opatření

Datum: 28.05.2021 · Sbírkové č.: 4216/2021 · Sp. zn.: 8 Ao 14/2021 - 45 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2021 · Strana: 810 · Vztah k předpisu: 94/2021 Sb.: §2 odst.2 písm.a); 94/2021 Sb.: §3 odst.1; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98 prejudikatura; JUD256556CZ 3 As 131/2013 - 36 prejudikatura;

4217/2021 Soudní exekutoři: časové omezení pro uložení výtky

Datum: 10.06.2021 · Sbírkové č.: 4217/2021 · Sp. zn.: 7 As 8/2021 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2021 · Strana: 818 · Vztah k předpisu: 120/2001 Sb.: §7a; 7/2002 Sb.: §9 odst.1; JUD376754CZ 9 As 79/2016 - 41 prejudikatura;

4218/2021 Daňové řízení: lhůta pro placení daně po zápisu zástavního práva do veřejného registru; šestiletá prekluzivní lhůta pro placení daně

Datum: 14.06.2021 · Sbírkové č.: 4218/2021 · Sp. zn.: 5 Afs 90/2020 - 40 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2021 · Strana: 822 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §160 odst.3; 280/2009 Sb.: §160 odst.5; 280/2009 Sb.: §160 odst.6; 280/2009 Sb.: §160 odst.1; JUD332032CZ 5 As 203/2015 - 141 prejudikatura;

4219/2021 Řízení před soudem: nepřijatelnost kasační stížnosti

Datum: 16.06.2021 · Sbírkové č.: 4219/2021 · Sp. zn.: 9 As 83/2021 - 28 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2021 · Strana: 828 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §60 odst.1; 150/2002 Sb.: §104a; 150/2002 Sb.: §120; 77/2021 Sb.; JUD34434CZ 1 Azs 13/2006 - 39 prejudikatura; JUD282845CZ 7 Azs 13/2015 - 28 prejudikatura; JUD531692CZ 8 As 287/2020 - 33 prejudikatura;

4220/2021 Pandemický zákon: odpadnutí předmětu řízení

Datum: 11.06.2021 · Sbírkové č.: 4220/2021 · Sp. zn.: 8 Ao 9/2021 - 43 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2021 · Strana: 830 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a); 94/2021 Sb.: §13 odst.4; JUD192098CZ 7 Ao 6/2010 - 44 prejudikatura;

4221/2021 Zbraně a střelivo: odnětí zbrojního průkazu; ztráta zdravotní způsobilosti

Datum: 25.03.2021 · Sbírkové č.: 4221/2021 · Sp. zn.: 7 As 284/2020 - 65 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2021 · Strana: 833 · Vztah k předpisu: 119/2002 Sb.: §20 odst.1; 119/2002 Sb.: §27 odst.1 písm.b); JUD240220CZ 6 Ads 19/2013 - 35 prejudikatura;

4222/2021 Policie ČR: oprávnění zajistit osobu přistiženou při jednání majícím znaky přestupku

Datum: 17.06.2021 · Sbírkové č.: 4222/2021 · Sp. zn.: 10 As 18/2020 - 57 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2021 · Strana: 838 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §50 odst.2 písm.a); 273/2008 Sb.: §26 odst.1 písm.f); 251/2016 Sb.: §8 odst.1 písm.b); JUD142840CZ I. ÚS 1611/07 prejudikatura; JUD168214CZ Pl. ÚS 3/09 - 1 prejudikatura; JUD344201CZ II. ÚS 3173/16 - 1 prejudikatura; JUD348970CZ II. ÚS 3080/16 - 1 prejudikatura; JUD31115CZ Pl. ÚS 20/94 prejudikatura; JUD31207CZ III. ÚS 62/95 prejudikatura; JUD147711CZ 1 Afs 15/2009 - 105 prejudikatura; JUD308358CZ 6 As 255/2014 - 42 prejudikatura;

4223/2021 Mezinárodní ochrana: řádné doručení výzvy k převzetí rozhodnutí

Datum: 07.06.2021 · Sbírkové č.: 4223/2021 · Sp. zn.: 1 Azs 41/2021 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2021 · Strana: 843 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §24a odst.2; JUD145324CZ 6 Azs 184/2005 - 93 prejudikatura; JUD370284CZ 3 Azs 66/2017 - 31 prejudikatura;

4224/2021 Ochrana životního prostředí: přeshraniční vliv záměru; účast zahraniční dotčené veřejnosti

Datum: 23.06.2021 · Sbírkové č.: 4224/2021 · Sp. zn.: 10 As 36/2021 - 77 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2021 · Strana: 847 · Vztah k předpisu: 100/2001 Sb.: §3 písm.a); JUD214979CZ C-115/09 prejudikatura; JUD447368CZ Pl. ÚS 22/17 - 1 prejudikatura; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75 prejudikatura; 32011L0092 (EU): čl.6 odst.4;

4225/2021 Daňové řízení: počítání běhu nové lhůty pro stanovení daně; počítání času; lex specialis

Datum: 18.06.2021 · Sbírkové č.: 4225/2021 · Sp. zn.: 5 Afs 21/2020 - 56 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2021 · Strana: 855 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §33 odst.1 do 30.6.2017; 280/2009 Sb.: §33 odst.4 do 30.6.2017; 280/2009 Sb.: §148 odst.3 do 30.6.2017; JUD149977CZ IV. ÚS 2701/08 prejudikatura; JUD167300CZ III. ÚS 1341/08 - 1 prejudikatura; JUD284541CZ 2 Afs 1/2015 - 49 prejudikatura;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.