Vydání 9/2019

Číslo: 9/2019 · Ročník: XVII · Rozhodnutí č: 3909/2019 - 3918/2019

Obsah vydání 9/2019

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

3909/2019 Řízení před soudem: individuální osvobození od soudních poplatků

Datum: 27.06.2019 · Sbírkové č.: 3909/2019 · Sp. zn.: 1 Afs 135/2018 - 71 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 9/2019 · Strana: 436 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §11 odst.2 písm.n); JUD348230CZ 9 Afs 214/2016 - 166; JUD378063CZ 4 As 149/2017 - 121; JUD387215CZ 3 Afs 173/2017 - 37; JUD380608CZ 10 Afs 113/2018 - 76; JUD381312CZ 8 Afs 98/2018 - 52; JUD382524CZ 4 Afs 194/2018 - 69; JUD387742CZ 2 Afs 327/2018 - 36; JUD389389CZ 10 Afs 158/2018 - 66; JUD415643CZ 9 Afs 369/2018 - 57; JUD420958CZ 1 Afs 135/2018 - 61; JUD424519CZ 10 As 2/2018 - 31;

3910/2019 Řízení před soudem: včasnost podání v elektronické formě při technické závadě

Datum: 27.06.2019 · Sbírkové č.: 3910/2019 · Sp. zn.: 10 Ads 90/2019 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2019 · Strana: 441 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §40 odst.4; JUD33434CZ IV. ÚS 281/04; JUD215327CZ II. ÚS 1911/11 - 1; JUD251982CZ II. ÚS 2560/13 - 1; JUD182580CZ 9 Afs 28/2010 - 79; JUD419327CZ 64 Ad 1/2019 - 271 zrušeno;

3911/2019 Řízení před soudem: pasivní legitimace v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy

Datum: 25.06.2019 · Sbírkové č.: 3911/2019 · Sp. zn.: 1 As 454/2017 - 94 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 9/2019 · Strana: 445 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §101a odst.3; JUD281021CZ Nad 224/2014 - 53; JUD286889CZ Nad 288/2014 - 58; JUD349544CZ 10 Azs 153/2016 - 52; JUD363920CZ 50 A 13/2017 - 86; JUD373875CZ 1 As 454/2017 - 82;

3912/2019 Daňové řízení: oprava výše DPH; odpočet daně za plátcem v insolvenci

Datum: 27.06.2019 · Sbírkové č.: 3912/2019 · Sp. zn.: 10 Afs 71/2016 - 102 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2019 · Strana: 450 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §44 odst.3 do 31.3.2019; JUD33567CZ Pl. ÚS 50/04; JUD423795CZ C-127/18; JUD29750CZ 6/64; JUD181490CZ 2 As 55/2010 - 167; JUD322675CZ 9 Af 46/2012 - 44 zrušeno; 32006L0112 (EU): čl.90;

3913/2019 Daň z příjmů právnických osob: náklad související s pořízením hmotného majetku

Datum: 18.07.2019 · Sbírkové č.: 3913/2019 · Sp. zn.: 7 Afs 365/2018 - 62 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2019 · Strana: 453 · Vztah k předpisu: 563/1991 Sb.: §25 odst.5 písm.a); JUD31147CZ III. ÚS 84/94; JUD31235CZ Pl. ÚS 41/95; JUD31454CZ III. ÚS 94/97; JUD30226CZ 2 Ads 58/2003 - 75; JUD40269CZ 4 As 5/2003 - 52; JUD105709CZ 7 Afs 212/2006 - 74; JUD228292CZ 1 Afs 92/2012 - 45; JUD343737CZ 3 Azs 69/2016 - 24; JUD351925CZ 2 As 337/2016 - 64; JUD382303CZ 22 Af 9/2016 - 46; JUD358055CZ 4 As 146/2017 - 35; JUD378063CZ 4 As 149/2017 - 121; JUD371383CZ 9 As 5/2018 - 88;

3914/2019 Právo na informace: informace o dosaženém vzdělání a odborné způsobilosti zaměstnanců veřejné správy

Datum: 14.05.2019 · Sbírkové č.: 3914/2019 · Sp. zn.: 11 A 263/2018 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2019 · Strana: 457 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §8a odst.2; JUD344202CZ IV. ÚS 3208/16 - 1; JUD105710CZ 5 As 28/2007 - 89; JUD193760CZ 1 As 105/2010 - 73; JUD283214CZ 8 As 12/2015 - 46; JUD382370CZ 10 As 345/2017 - 73; JUD414315CZ 4 As 330/2018 - 57; 31995L0046 (EU);

3915/2019 Svobodný přístup k informacím: nadřízený správní orgán

Datum: 03.06.2019 · Sbírkové č.: 3915/2019 · Sp. zn.: 5 A 57/2015 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2019 · Strana: 464 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §20 odst.5; JUD194475CZ III. ÚS 3606/10 - 1; JUD328759CZ IV. ÚS 1146/16 - 1; JUD353712CZ IV. ÚS 1146/16 - 2; JUD31982CZ III. ÚS 35/99; JUD138372CZ 1 As 44/2008 - 116; JUD160570CZ Komp 6/2009 - 35; JUD228292CZ 1 Afs 92/2012 - 45; JUD243052CZ 1 As 70/2013 - 58; JUD284563CZ 8 As 108/2014 - 54;

3916/2019 Státní zemědělská a potravinářská inspekce: označení směsné složky

Datum: 11.07.2019 · Sbírkové č.: 3916/2019 · Sp. zn.: 9 As 123/2019 - 23 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2019 · Strana: 470 · Vztah k předpisu: JUD387271CZ C-287/17; JUD376672CZ C-283/81; JUD419989CZ 31 A 172/2017 - 87 zrušeno; 32000L0036 (EU);

3917/2019 Správní trestání: odpovědnost provozovatele vozidla za správní delikt

Datum: 23.07.2019 · Sbírkové č.: 3917/2019 · Sp. zn.: 1 As 318/2018 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2019 · Strana: 476 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §2 písm.b); 361/2000 Sb.: §125f odst.1; 361/2000 Sb.: §125h odst.4; 56/2001 Sb.: §2 odst.15; JUD374833CZ Pl. ÚS 15/16 - 1; JUD280173CZ 1 As 131/2014 - 45; JUD339122CZ 7 As 254/2016 - 33; JUD382208CZ 59 A 82/2017 - 51;

3918/2019 Advokacie: řízení o kárném provinění advokáta

Datum: 25.07.2019 · Sbírkové č.: 3918/2019 · Sp. zn.: 9 As 155/2018 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2019 · Strana: 482 · Vztah k předpisu: 85/1996 Sb.: §1 odst.2; JUD373595CZ 9 Ad 3/2015 - 34 zrušeno;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.