Vydání 10/2018

Číslo: 10/2018 · Ročník: XVI · Rozhodnutí č: 3776/2018 - 3789/2018

Obsah vydání 10/2018

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

3776/2018 Řízení před soudem: žalobní body

Datum: 25.07.2018 · Sbírkové č.: 3776/2018 · Sp. zn.: 8 Azs 59/2018 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2018 · Strana: 661 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §71 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §75 odst.2; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75; JUD183602CZ 4 As 3/2008 - 78; JUD371430CZ 31 A 264/2017 - 34;

3777/2018 Kompetenční spory: posouzení podnětu k přezkoumání rozhodnutí o stanovení poplatku za znečištění ovzduší

Datum: 26.06.2018 · Sbírkové č.: 3777/2018 · Sp. zn.: Komp 2/2016 - 21 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2018 · Strana: 663 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §97 odst.3; 150/2002 Sb.: §97 odst.2; 150/2002 Sb.: §121 odst.1; 150/2002 Sb.: §122; 280/2009 Sb.: §101 odst.1; 280/2009 Sb.: §121; 280/2009 Sb.: §121 odst.1; 201/2012 Sb.: §15 odst.9; JUD154786CZ 1 As 56/2009 - 58; JUD183839CZ Komp 4/2010 - 40; JUD210037CZ Komp 3/2011 - 32; JUD362674CZ Komp 3/2016 - 56;

3778/2018 Spotřební daně: zajištění vybraných výrobků

Datum: 30.08.2018 · Sbírkové č.: 3778/2018 · Sp. zn.: 9 Afs 196/2018 - 42 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2018 · Strana: 670 · Vztah k předpisu: 353/2003 Sb.: §42d do 31.12.2015; 353/2003 Sb.: §42 odst.2 do 31.12.2015; 353/2003 Sb.: §42 odst.1 do 31.12.2015; 353/2003 Sb.: §42d; 353/2003 Sb.: §42 odst.1; 353/2003 Sb.: §42 odst.2; JUD163571CZ 1 Afs 12/2010 - 107; JUD373854CZ 65 Af 94/2016 - 69;

3779/2018 Rozhodnutí správního orgánu: uložení výtky státnímu zástupci

Datum: 10.07.2018 · Sbírkové č.: 3779/2018 · Sp. zn.: 9 As 79/2016 - 41 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 10/2018 · Strana: 674 · Vztah k předpisu: 283/1993 Sb.: §30 odst.3; 150/2002 Sb.: §65; 500/2004 Sb.: §2; 500/2004 Sb.: §2-8; 500/2004 Sb.: §3; 500/2004 Sb.: §4; 500/2004 Sb.: §5; 500/2004 Sb.: §6; 500/2004 Sb.: §7; 500/2004 Sb.: §8; JUD32497CZ Pl. ÚS 7/02 - 1; JUD102393CZ IV. ÚS 301/05 - 2; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD30884CZ 2 Afs 81/2004 - 54; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD260441CZ 6 As 68/2012 - 47; JUD321905CZ 15 A 67/2012 - 49; JUD339984CZ 9 As 79/2016 - 26;

3780/2018 Právo na informace: údaj o doměření daně z přidané hodnoty

Datum: 12.07.2018 · Sbírkové č.: 3780/2018 · Sp. zn.: 10 As 289/2017 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2018 · Strana: 690 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §10; JUD26340CZ 5 A 119/2001 - 38; JUD167083CZ 5 As 64/2008 - 155; JUD356759CZ 11 A 93/2017 - 24 zrušeno; JUD366392CZ 10 As 289/2017 - 33;

3781/2018 Provoz na pozemních komunikacích: vydání řidičského průkazu

Datum: 26.07.2018 · Sbírkové č.: 3781/2018 · Sp. zn.: 10 As 348/2017 - 21 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2018 · Strana: 693 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §110 odst.5; 361/2000 Sb.: §129 odst.1; 500/2004 Sb.: §151; 500/2004 Sb.: §151 odst.3; JUD108040CZ 1 Ans 2/2008 - 52; JUD181296CZ 2 As 41/2009 - 62; JUD361184CZ 31 A 31/2016 - 47 zrušeno;

3782/2018 Školství: výše věcné pomoci nebo jednorázového peněžitého příspěvku

Datum: 19.06.2018 · Sbírkové č.: 3782/2018 · Sp. zn.: 8 As 152/2016 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2018 · Strana: 696 · Vztah k předpisu: 109/2002 Sb.: §33; JUD328108CZ 46 A 91/2015 - 89;

3783/2018 Rybářské právo: volné spojení vodního útvaru

Datum: 21.06.2018 · Sbírkové č.: 3783/2018 · Sp. zn.: 1 As 38/2018 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2018 · Strana: 698 · Vztah k předpisu: 99/2004 Sb.: §2 písm.g); JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44;

3784/2018 Správní řízení: rozhodnutí o námitce podjatosti; Správní trestání: osoba přímo postižená spácháním přestupku

Datum: 27.04.2018 · Sbírkové č.: 3784/2018 · Sp. zn.: 30 A 244/2017 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 10/2018 · Strana: 700 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §14 odst.2; 250/2016 Sb.: §71; JUD30696CZ 2 Aps 1/2005 - 65; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98;

3785/2018 Správní řízení: nárok na náhradu nákladů odvolacího řízení

Datum: 30.05.2018 · Sbírkové č.: 3785/2018 · Sp. zn.: 22 Ad 16/2017 - 27 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 10/2018 · Strana: 705 · Vztah k předpisu: 361/2003 Sb.: §177 odst.2; JUD340795CZ 22 Ad 91/2014 - 37;

3786/2018 Služební poměr: náhrada škody za služební úraz

Datum: 30.05.2018 · Sbírkové č.: 3786/2018 · Sp. zn.: 22 Ad 17/2017 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 10/2018 · Strana: 707 · Vztah k předpisu: 361/2003 Sb.; JUD1819CZ Cpj 37/74;

3787/2018 Mezinárodní ochrana: rozhodování o zajištění žadatele o udělení mezinárodní ochrany; rozhodnutí o vyhoštění; pojem "zranitelná osoba"

Datum: 11.05.2018 · Sbírkové č.: 3787/2018 · Sp. zn.: 49 A 3/2018 - 75 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 10/2018 · Strana: 711 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §2 odst.1 písm.i) do 25.4.2018; 325/1999 Sb.: §2 odst.1 písm.i); 325/1999 Sb.: §46a odst.1 písm.e); 325/1999 Sb.: §46a odst.1 písm.e) do 25.4.2018;

3788/2018 Zaměstnanost: žádost o zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Datum: 13.09.2017 · Sbírkové č.: 3788/2018 · Sp. zn.: 9 Ad 5/2015 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 10/2018 · Strana: 716 · Vztah k předpisu: 435/2004 Sb.: §78 odst.3 do 12.12.2014; 435/2004 Sb.: §78; 435/2004 Sb.: §78 odst.3; 500/2004 Sb.: §41 odst.8;

3789/2018 Vodní zákon: působnost správních orgánů

Datum: 31.01.2017 · Sbírkové č.: 3789/2018 · Sp. zn.: 15 A 86/2014 - 73 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 10/2018 · Strana: 721 · Vztah k předpisu: 2/1969 Sb.: §15 odst.1; 2/1969 Sb.: §19 odst.2; 254/2001 Sb.: §38 odst.13; JUD132990CZ 8 Afs 78/2006 - 74; JUD372768CZ 5 As 38/2017 - 195;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.