Vydání 6/2024

Číslo: 6/2024 · Ročník: XXII · Rozhodnutí č: 4598/2024 - 4602/2024

Obsah vydání 6/2024

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4598/2024 Územní a stavební řízení: umístění veřejně prospěšné stavby, plochy nezbytné k zajištění výstavby veřejně prospěšné stavby, souhlas vlastníka k vyvlastnění

Datum: 05.03.2024 · Sbírkové č.: 4598/2024 · Sp. zn.: 25 A 119/2022 - 79 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 6/2024 · Strana: 419 · Vztah k předpisu:

4599/2024 Správní řízení: náležitosti písemné plné moci

Datum: 26.03.2024 · Sbírkové č.: 4599/2024 · Sp. zn.: 2 As 103/2023 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 6/2024 · Strana: 424 · Vztah k předpisu:

4600/2024 Veřejné služby v přepravě: pojem mimořádná situace; uzavření smlouvy přímým zadáním za mimořádné situace způsobené objednatelem

Datum: 09.04.2024 · Sbírkové č.: 4600/2024 · Sp. zn.: 8 As 63/2022 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2024 · Strana: 433 · Vztah k předpisu:

4601/2024 Advokacie: kárná odpovědnost advokáta za politické projevy nesouvisející s výkonem advokacie

Datum: 27.03.2024 · Sbírkové č.: 4601/2024 · Sp. zn.: 8 As 136/2022 - 57 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2024 · Strana: 439 · Vztah k předpisu:

4602/2024 Školství: odnětí akademického titulu; plagiátorství v diplomové práci jako naplnění podmínky podstatného narušení možnosti získat standardní znalosti a dovednosti absolventa studijního programu

Datum: 25.04.2024 · Sbírkové č.: 4602/2024 · Sp. zn.: 2 As 196/2023 - 60 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2024 · Strana: 449 · Vztah k předpisu:

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.