Vydání 10/2021

Číslo: 10/2021 · Ročník: XIX · Rozhodnutí č: 4239/2021 - 4244/2021

Obsah vydání 10/2021

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4239/2021 Státní a veřejní zaměstnanci: odvolání na základě nezákonného rozhodnutí; výpočet doplatku služebního příjmu

Datum: 19.05.2021 · Sbírkové č.: 4239/2021 · Sp. zn.: 30 Ad 4/2019 - 90 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 10/2021 · Strana: 961 · Vztah k předpisu: 361/2003 Sb.: §113; 361/2003 Sb.: §124 odst.2; 361/2003 Sb.: §124 odst.9; 361/2003 Sb.: §126; JUD153284CZ IV. ÚS 610/06 prejudikatura; JUD163822CZ III. ÚS 1624/09 - 1 prejudikatura; JUD346307CZ II. ÚS 4266/16 - 1 prejudikatura; JUD34451CZ 6 A 25/2002 - 59 prejudikatura; JUD317074CZ 6 As 75/2015 - 17 prejudikatura;

4240/2021 Pandemický zákon: aktivní procesní legitimace; diskriminace jako důvod nezákonnosti mimořádného opatření

Datum: 30.06.2021 · Sbírkové č.: 4240/2021 · Sp. zn.: 6 Ao 21/2021 - 23 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2021 · Strana: 965 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §101a odst.1; JUD285420CZ Pl. ÚS 55/13 - 1 prejudikatura; JUD414983CZ Pl. ÚS 32/17 - 1 prejudikatura; JUD427656CZ Pl. ÚS 32/18 - 1 prejudikatura; JUD31321CZ Pl. ÚS 6/96 prejudikatura; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98 prejudikatura; JUD153461CZ 1 Ao 1/2009 - 120 prejudikatura; JUD561369CZ 1 Ads 507/2020 - 78 prejudikatura; JUD561385CZ 5 Ao 1/2021 - 65 prejudikatura;

4241/2021 Řízení před soudem: návrh podaný zákonným zástupcem nezletilého; nezbytnost souhlasu opatrovnického soudu

Datum: 22.07.2021 · Sbírkové č.: 4241/2021 · Sp. zn.: 10 As 123/2021 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2021 · Strana: 970 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §898 odst.2 písm.a); 89/2012 Sb.: §898 odst.1; JUD284428CZ 7 Afs 11/2014 - 47 prejudikatura;

4242/2021 Daňové řízení: stanovení daně po uplynutí prekluzivní lhůty; přechodné ustanovení § 264 odst. 4 daňového řádu

Datum: 12.08.2021 · Sbírkové č.: 4242/2021 · Sp. zn.: 8 Afs 292/2020 - 23 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2021 · Strana: 972 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §148 odst.6; 280/2009 Sb.: §264 odst.4; JUD310146CZ Pl. ÚS 18/14 - 1 prejudikatura; JUD31296CZ III. ÚS 283/96 prejudikatura; JUD223777CZ 9 Afs 72/2011 - 218 prejudikatura; JUD362126CZ 10 Afs 206/2017 - 39 prejudikatura;

4243/2021 Řízení před soudem: plná jurisdikce; listina předložená správním orgánem k důkazu v řízení o žalobě

Datum: 04.08.2021 · Sbírkové č.: 4243/2021 · Sp. zn.: 10 Afs 352/2019 - 26 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2021 · Strana: 977 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §52; 150/2002 Sb.: §77; 150/2002 Sb.: §78 odst.6; JUD26339CZ 1 A 629/2002 - 25 prejudikatura; JUD30711CZ 5 Afs 147/2004 - 89 prejudikatura; JUD38997CZ 1 As 32/2006 - 99 prejudikatura; JUD141377CZ 7 Afs 54/2007 - 62 prejudikatura; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75 prejudikatura; JUD144478CZ 1 Afs 27/2008 - 97 prejudikatura; JUD347391CZ 10 As 24/2015 - 71 prejudikatura; 31992R2913 (EU): čl.220 odst.2 písm.b);

4244/2021 Církve a náboženské společnosti: posouzení účelu založení společenství v řízení o návrhu na registraci církve; výkon duchovenské činnosti ve věznicích

Datum: 26.08.2021 · Sbírkové č.: 4244/2021 · Sp. zn.: 5 As 202/2020 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2021 · Strana: 983 · Vztah k předpisu: 3/2002 Sb.: §3 písm.a); 3/2002 Sb.: §5; JUD32697CZ Pl. ÚS 6/02 prejudikatura; JUD180835CZ Pl. ÚS 9/07 - 2 prejudikatura;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.