Vydání 9/2018

Číslo: 9/2018 · Ročník: XVI · Rozhodnutí č: 3765/2018 - 3775/2018

Obsah vydání 9/2018

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

3765/2018 Správní trestání: přestupky v silniční dopravě; Přestupky: instalace stacionárních měřících zařízení

Datum: 30.05.2018 · Sbírkové č.: 3765/2018 · Sp. zn.: 10 As 107/2018 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2018 · Strana: 601 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §79a; JUD279164CZ 9 As 185/2014 - 27; JUD369796CZ 72 A 40/2017 - 24 zrušeno;

3766/2018 Řízení před soudem: zastoupení ustanoveným advokátem v řízení o kasační stížnosti a před krajským soudem

Datum: 28.06.2018 · Sbírkové č.: 3766/2018 · Sp. zn.: 8 As 167/2017 - 58 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 9/2018 · Strana: 603 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §35 odst.9; JUD104342CZ 1 Afs 120/2006 - 117; JUD165154CZ 4 Azs 6/2010 - 42; JUD361243CZ 8 As 167/2017 - 45;

3767/2018 Řízení před soudem: účinky zjištění úpadku (a též prohlášení konkursu) na soudní řízení

Datum: 10.07.2018 · Sbírkové č.: 3767/2018 · Sp. zn.: 4 As 149/2017 - 121 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 9/2018 · Strana: 607 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §140c; 182/2006 Sb.: §140a; 182/2006 Sb.: §140b; JUD185955CZ 7 As 26/2009 - 58; JUD240127CZ 7 Afs 64/2011 - 55; JUD280903CZ 4 As 6/2015 - 18; JUD361109CZ 4 As 149/2017 - 32; JUD362668CZ 1 Afs 58/2017 - 42;

3768/2018 Ochrana spotřebitele: pojem "prodávající"

Datum: 21.06.2018 · Sbírkové č.: 3768/2018 · Sp. zn.: 2 As 269/2016 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2018 · Strana: 619 · Vztah k předpisu: 634/1992 Sb.: §19 do 27.12.2015; 634/1992 Sb.: §19; 634/1992 Sb.: §24 odst.7 do 27.12.2015; JUD158295CZ III. ÚS 2983/08; JUD333724CZ 10 A 112/2015 - 30;

3769/2018 Sociálně-právní ochrana dětí: charakter rozhodnutí o výchovném opatření

Datum: 25.05.2018 · Sbírkové č.: 3769/2018 · Sp. zn.: 10 Ad 26/2017 - 43 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2018 · Strana: 624 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §244 do 25.5.2018; 99/1963 Sb.: §244; 359/1999 Sb.: §13 odst.1; JUD286103CZ 7 A 321/2011 - 41; JUD282091CZ 6 Ads 177/2014 - 49;

3770/2018 Školství: odvolání děkana na návrh akademického senátu

Datum: 04.07.2018 · Sbírkové č.: 3770/2018 · Sp. zn.: 10 As 60/2018 - 45 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2018 · Strana: 626 · Vztah k předpisu: 111/1998 Sb.: §28 odst.2; JUD38982CZ 6 As 40/2006 - 87; JUD208823CZ 7 As 66/2010 - 119; JUD367756CZ 22 A 191/2017 - 79;

3771/2018 Územní plánování: plochy s rozdílným způsobem využití

Datum: 13.06.2018 · Sbírkové č.: 3771/2018 · Sp. zn.: 3 As 112/2016 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2018 · Strana: 632 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §53; 500/2006 Sb.: Příl.7; 501/2006 Sb.: §3 odst.2 písm.a); 501/2006 Sb.: §3 odst.4; 501/2006 Sb.: §4-19; 501/2006 Sb.: §20 odst.1; JUD104485CZ 2 Ao 2/2007 - 73; JUD145961CZ 1 Ao 3/2008 - 136; JUD210087CZ 8 Ao 6/2011 - 87; JUD317876CZ 5 Afs 91/2012 - 41; JUD324648CZ 40 A 2/2016 - 50 zrušeno;

3772/2018 Pobyt cizinců: pobytové oprávnění; narození dítěte; společné soužití

Datum: 22.05.2018 · Sbírkové č.: 3772/2018 · Sp. zn.: 8 A 6/2015 - 45 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2018 · Strana: 638 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §66 odst.1 písm.d); 326/1999 Sb.: §88; JUD336670CZ 33 Cdo 2039/2015;

3773/2018 Pobyt cizinců: zajištění cizince za účelem jeho předání do jiného členského státu EU

Datum: 17.04.2018 · Sbírkové č.: 3773/2018 · Sp. zn.: 4 Azs 73/2017 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 9/2018 · Strana: 646 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §129; 326/1999 Sb.: §129 odst.1; JUD30413CZ 1 Azs 12/2003 - 48; JUD148817CZ 1 Azs 105/2008 - 81; JUD148643CZ 1 As 12/2009 - 61; JUD208095CZ 7 As 79/2010 - 150; JUD351947CZ 4 Azs 73/2017 - 17; 32013R0604 (EU);

3774/2018 Kompetenční spory: odvolání proti rozhodnutí předsedy Českého statistického úřadu

Datum: 10.07.2018 · Sbírkové č.: 3774/2018 · Sp. zn.: Komp 3/2017 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2018 · Strana: 652 · Vztah k předpisu: 234/2014 Sb.: §162 odst.4 písm.a); JUD305921CZ Pl. ÚS 21/14 - 1; JUD202933CZ Komp 5/2010 - 35;

3775/2018 Kompetenční spory: popření pohledávky přihlášené do rozvrhového řízení

Datum: 19.06.2018 · Sbírkové č.: 3775/2018 · Sp. zn.: Konf 21/2017 - 10 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 9/2018 · Strana: 656 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7 odst.1; 99/1963 Sb.: §267a odst.1; 99/1963 Sb.: §337; JUD164720CZ Konf 108/2009 - 11;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.