Vydání 1/2024

Číslo: 1/2024 · Ročník: XXII · Rozhodnutí č: 4539/2024 - 4550/2024

Obsah vydání 1/2024

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4539/2024 Místní referendum: souběžné konání místního referenda a voleb; vydávání hlasovacích a volebních lístků; stanovení dne opětovného konání místního referenda po vyslovení neplatnosti hlasování

Datum: 16.02.2023 · Sbírkové č.: 4539/2024 · Sp. zn.: 51 A 5/2023 - 70 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 1/2024 · Strana: 3 · Vztah k předpisu:

4540/2024 Daňové řízení: přeplatek vzniklý předepsáním úroku z neoprávněného jednání správce daně jako vratitelný přeplatek; lhůta pro vrácení z moci úřední

Datum: 25.09.2023 · Sbírkové č.: 4540/2024 · Sp. zn.: 3 Afs 244/2022 - 29 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2024 · Strana: 23 · Vztah k předpisu:

4541/2024 Správní trestání: nicotnost a nezákonnost rozhodnutí o přestupku příslušníka bezpečnostního sboru či vojáka z důvodu nepříslušnosti správního orgánu

Datum: 03.11.2023 · Sbírkové č.: 4541/2024 · Sp. zn.: 9 As 188/2023 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2024 · Strana: 30 · Vztah k předpisu:

4542/2024 Řízení před soudem: přípustnost kasační stížnosti

Datum: 17.10.2023 · Sbírkové č.: 4542/2024 · Sp. zn.: 8 Azs 87/2023 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2024 · Strana: 35 · Vztah k předpisu:

4543/2024 Rozšířený senát: stavení lhůty pro stanovení daně v důsledku soudního řízení zahájeného po účinnosti daňového řádu

Datum: 01.11.2023 · Sbírkové č.: 4543/2024 · Sp. zn.: 9 Afs 95/2021 - 64 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 1/2024 · Strana: 38 · Vztah k předpisu:

4544/2024 Služební poměr: podmínky konání výběrového řízení

Datum: 29.06.2023 · Sbírkové č.: 4544/2024 · Sp. zn.: 3 Ads 205/2021 - 61 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2024 · Strana: 43 · Vztah k předpisu:

4545/2024 Veřejné zakázky: správní uvážení při ukládání nápravného opatření pro rozpor zadávacích podmínek se zákonem

Datum: 30.10.2023 · Sbírkové č.: 4545/2024 · Sp. zn.: 8 As 284/2022 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2024 · Strana: 48 · Vztah k předpisu:

4546/2024 Daň z přidané hodnoty: uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na přenechání technického zhodnocení při ukončení nájmu nemovité věci

Datum: 13.11.2023 · Sbírkové č.: 4546/2024 · Sp. zn.: 2 Afs 323/2021 - 56 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2024 · Strana: 59 · Vztah k předpisu:

4547/2024 Zbraně a střelivo: povinnost ohlásit změnu ráže zbraně

Datum: 14.11.2023 · Sbírkové č.: 4547/2024 · Sp. zn.: 2 As 94/2023 - 24 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2024 · Strana: 65 · Vztah k předpisu:

4548/2024 Rozšířený senát: trestní zachovalost žadatele o prodloužení pobytového titulu

Datum: 14.11.2023 · Sbírkové č.: 4548/2024 · Sp. zn.: 2 Azs 103/2021 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 1/2024 · Strana: 68 · Vztah k předpisu:

4549/2024 Pobyt cizinců: definice rodinného příslušníka občana EU; rozšíření působnosti vnitrostátní úpravy transponující směrnici

Datum: 13.11.2023 · Sbírkové č.: 4549/2024 · Sp. zn.: 1 Azs 106/2023 - 75 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2024 · Strana: 73 · Vztah k předpisu:

4550/2024 Státní sociální podpora: rodičovský příspěvek; souběh nároků na rodinné dávky; vyrovnávací doplatek

Datum: 14.11.2023 · Sbírkové č.: 4550/2024 · Sp. zn.: 5 Ads 399/2021 - 27 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2024 · Strana: 79 · Vztah k předpisu:

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.