Vydání 4/2019

Číslo: 4/2019 · Ročník: XVII · Rozhodnutí č: 3860/2019 - 3870/2019

Obsah vydání 4/2019

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

3860/2019 Řízení před soudem: podmínky řízení; doložení oprávnění zastupovat zmocnitele

Datum: 06.02.2019 · Sbírkové č.: 3860/2019 · Sp. zn.: 6 As 405/2017 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 4/2019 · Strana: 185 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a); JUD146396CZ 8 Aps 6/2007 - 247; JUD373567CZ 6 As 405/2017 - 19;

3861/2019 Řízení před soudem: příslušnost rozšířeného senátu

Datum: 22.01.2019 · Sbírkové č.: 3861/2019 · Sp. zn.: 7 As 155/2015 - 223 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 4/2019 · Strana: 190 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §17 odst.1; JUD374855CZ II. ÚS 635/18 - 1; JUD317171CZ 7 As 155/2015 - 142; JUD362737CZ 7 As 155/2015 - 160;

3862/2019 Daňové řízení: rozložení důkazního břemene při změně tvrzení a limity zásady materiální pravdy v daňovém řízení; Daň z přidané hodnoty: řetězové dodávky překračující intrakomunitární hranici i vnější celní hranici EU

Datum: 26.09.2018 · Sbírkové č.: 3862/2019 · Sp. zn.: 48 Af 31/2016 - 40 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 4/2019 · Strana: 191 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §92; 280/2009 Sb.: §140 odst.1; JUD326421CZ C-562/13; 62016CJ0386 (EU);

3863/2019 Pozemní komunikace: výzva k odstranění reklamního zařízení

Datum: 17.01.2019 · Sbírkové č.: 3863/2019 · Sp. zn.: 7 As 397/2018 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2019 · Strana: 197 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.: §31 odst.9; JUD327225CZ 6 As 69/2016 - 39; JUD383381CZ 30 A 70/2018 - 67 zrušeno;

3864/2019 Ochrana osobních údajů: zveřejnění rozsudku s neanonymizovanou osobou

Datum: 06.02.2019 · Sbírkové č.: 3864/2019 · Sp. zn.: 9 As 429/2018 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2019 · Strana: 199 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §82; JUD32683CZ I. ÚS 512/02; JUD32964CZ Pl. ÚS 38/02; JUD33492CZ I. ÚS 453/03; JUD163810CZ Pl. ÚS 2/10 - 1; JUD34428CZ 3 As 21/2005 - 105;

3865/2019 Právo na informace: neveřejnost jednání orgánu povinného subjektu

Datum: 20.11.2018 · Sbírkové č.: 3865/2019 · Sp. zn.: 10 A 51/2016 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 4/2019 · Strana: 205 · Vztah k předpisu: 90/1995 Sb.: §45 odst.2; 106/1999 Sb.;

3866/2019 Telekomunikace: povaha rozhodnutí o námitce proti vyřízení reklamace vad poskytnuté poštovní služby

Datum: 15.08.2018 · Sbírkové č.: 3866/2019 · Sp. zn.: 6 A 94/2017 - 55 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 4/2019 · Strana: 207 · Vztah k předpisu: 29/2000 Sb.: §6a odst.2; 150/2002 Sb.: §46 odst.2; 150/2002 Sb.: §68 písm.b); JUD26384CZ 6 A 60/2000 - 46;

3867/2019 Služební poměr: oprávnění služebního funkcionáře rozhodovat ve věcech služebního poměru

Datum: 08.11.2017 · Sbírkové č.: 3867/2019 · Sp. zn.: 3 Ad 10/2015 - 91 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 4/2019 · Strana: 209 · Vztah k předpisu: 361/2003 Sb.: §20; 361/2003 Sb.: §98;

3868/2019 Advokacie: jednání advokáta ve věci, která souvisí s řízením, v němž vystupoval dříve jako soudce

Datum: 13.12.2018 · Sbírkové č.: 3868/2019 · Sp. zn.: 6 As 120/2018 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2019 · Strana: 211 · Vztah k předpisu: 85/1996 Sb.: §17; 1/1997 (AD): čl.4 odst.1; JUD33278CZ I. ÚS 393/98; JUD157602CZ 6 Ads 41/2008 - 67;

3869/2019 Pobyt cizinců: výklad pojmu "společná domácnost"

Datum: 31.01.2019 · Sbírkové č.: 3869/2019 · Sp. zn.: 10 Azs 178/2018 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2019 · Strana: 215 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §115; 326/1999 Sb.: §15a odst.1 písm.b); JUD155418CZ 2 As 35/2008 - 56; JUD375658CZ 15 A 52/2018 - 59 zrušeno; 62012CJ0457 (EU); 62015CJ0133 (EU);

3870/2019 Komoditní burza: odnětí státního povolení k provozování burzy

Datum: 06.02.2019 · Sbírkové č.: 3870/2019 · Sp. zn.: 9 Afs 3/2018 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2019 · Strana: 220 · Vztah k předpisu: 229/1992 Sb.: §35 odst.3 písm.f); JUD282840CZ 9 As 202/2014 - 236; JUD362322CZ 11 A 6/2016 - 47 zrušeno;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.