Vydání 2/2009

Číslo: 2/2009 · Ročník: VII · Rozhodnutí č: 1762/2009 - 1772/2009

Obsah vydání 2/2009

Stáhnout PDF

1762/2009 Řízení před soudem: rozhodování rozšířeného senátu

Datum: 12.06.2007 · Sbírkové č.: 1762/2009 · Sp. zn.: 2 Afs 52/2006 - 86 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 2/2009 · Strana: 95 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §17 odst.1; JUD31270CZ I. ÚS 95/96; JUD130224CZ II. ÚS 95/96; JUD45918CZ 5 Afs 68/2005 - 68;

1763/2009 Řízení před soudem: odkladný účinek kasační stížnosti; správní trestání: trest zákazu činnosti

Datum: 25.09.2008 · Sbírkové č.: 1763/2009 · Sp. zn.: 2 As 60/2008 - 103 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2009 · Strana: 98 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §73 odst.3; JUD30879CZ 2 Afs 77/2005 - 96;

1764/2009 Řízení před soudem: soudní přezkum závazných stanovisek

Datum: 21.10.2008 · Sbírkové č.: 1764/2009 · Sp. zn.: 8 As 47/2005 - 86 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 2/2009 · Strana: 100 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §44; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; JUD33660CZ I. ÚS 533/05; JUD31471CZ III. ÚS 70/1997; JUD33539CZ I. ÚS 729/2000; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD149502CZ 6 A 172/2002 - 38; JUD30706CZ 5 Afs 162/2004 - 61; JUD30902CZ 3 As 28/2005 - 89; JUD34424CZ 1 Afs 147/2005 - 107;

1765/2009 Ochrana přírody a krajiny: zákaz činnosti; správní řízení: kolize rozhodnutí správních orgánů

Datum: 29.10.2008 · Sbírkové č.: 1765/2009 · Sp. zn.: 9 As 8/2008 - 80 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2009 · Strana: 111 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §66; JUD31131CZ IV. ÚS 215/94; JUD30860CZ 7 A 28/2000 - 47;

1766/2009 Územní plánování: transparentnost a srozumitelnost změn územního plánu; opatření obecné povahy: rozhodnutí o námitkách

Datum: 30.10.2008 · Sbírkové č.: 1766/2009 · Sp. zn.: 9 Ao 2/2008 - 62 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2009 · Strana: 120 · Vztah k předpisu: 100/2001 Sb.; 150/2002 Sb.: §101d; 183/2006 Sb.: §43 odst.4; 183/2006 Sb.: §55 odst.2; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98; JUD34469CZ 1 Ao 1/2006 - 74;

1767/2009 Hospodářská soutěž: zneužití dominantního postavení; správní trestání: zásada ne bis in idem; jednočinný souběh komunitárních a vnitrostátních deliktů

Datum: 31.10.2008 · Sbírkové č.: 1767/2009 · Sp. zn.: 5 Afs 9/2008 - 328 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2009 · Strana: 135 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: Příl.5; 209/1992 Sb.; 2/1993 Sb.: čl.40 odst.5; 2/1993 Sb.: čl.40; 143/2001 Sb.: §3 odst.1; 143/2001 Sb.: §11 odst.1; 143/2001 Sb.: §22 odst.2; JUD32913CZ Pl. ÚS 6/03; JUD33652CZ I. ÚS 85/04; JUD31400CZ I. ÚS 184/96; JUD30557CZ 2 A 11/2002 - 227; JUD30673CZ 2 A 18/2002 - 58; JUD34539CZ A 6/2003 - 44; JUD30865CZ 6 As 57/2004 - 54; JUD30940CZ 4 As 2/2005 - 62; 32003R0001 (EU);

1768/2009 Odpady: přeshraniční přeprava odpadu určeného k energetickému využití

Datum: 31.10.2008 · Sbírkové č.: 1768/2009 · Sp. zn.: 2 As 44/2007 - 212 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2009 · Strana: 158 · Vztah k předpisu: 185/2001 Sb.: §4 písm.n); 185/2001 Sb.: §23 odst.1; 185/2001 Sb.: §53-65; 31975L0442 (EU); 31993R0259 (EU);

1769/2009 Daňové řízení: přechod povinnosti při zániku ručitele

Datum: 29.08.2008 · Sbírkové č.: 1769/2009 · Sp. zn.: 5 Afs 129/2005 - 110 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2009 · Strana: 165 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §57 odst.5; 337/1992 Sb.: §57; 357/1992 Sb.: §8 odst.1 písm.a); JUD33241CZ IV. ÚS 499/98; JUD30885CZ 1 Afs 86/2004 - 54; JUD48164CZ 1 Afs 73/2006 - 55;

1770/2009 Daňové řízení: postavení ručitele a jeho práva ve srovnání s daňovým dlužníkem

Datum: 13.03.2008 · Sbírkové č.: 1770/2009 · Sp. zn.: 5 Afs 174/2004 - 68 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2009 · Strana: 169 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §57 odst.5; JUD47588CZ 8 Afs 35/2005; JUD105366CZ Pl. ÚS 72/2006;

1771/2009 Veřejné zakázky: zákaz diskriminace. Zajištění přístupu dodavatelů k veřejné zakázce. Posilování soutěžního prvku v zadávacím řízení.

Datum: 05.06.2008 · Sbírkové č.: 1771/2009 · Sp. zn.: 1 Afs 20/2008 - 152 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2009 · Strana: 174 · Vztah k předpisu: 137/2006 Sb.: §6; 137/2006 Sb.: §56; HI2550CZ 1 Afs 20/2008 - 152; JUD169694CZ R018/2007/03 - 05376/2007/310 - Šp; JUD30962CZ 1 Afs 107/2004;

1772/2009 Regulace reklamy: reklama na doplněk stravy

Datum: 25.09.2008 · Sbírkové č.: 1772/2009 · Sp. zn.: 7 As 48/2008 - 72 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2009 · Strana: 184 · Vztah k předpisu: 40/1995 Sb.: §5d písm.d); JUD32267CZ II. ÚS 487/2000;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.