Vydání 8/2023

Číslo: 8/2023 · Ročník: XXI · Rozhodnutí č: 4494/2023 - 4500/2023

Obsah vydání 8/2023

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4494/2023 Léčiva: dovoz léčivých přípravků ze třetí země bez povolení

Datum: 13.04.2023 · Sbírkové č.: 4494/2023 · Sp. zn.: 18 Ad 7/2022 - 79 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 8/2023 · Strana: 586 · Vztah k předpisu:

4495/2023 Pobyt cizinců: poučení o možnosti podat žalobu proti sdělení o (ne)splnění podmínek pro změnu zaměstnavatele; Řízení před soudem: prodloužení lhůty pro podání žaloby v důsledku chybějícího poučení

Datum: 19.04.2023 · Sbírkové č.: 4495/2023 · Sp. zn.: 43 A 108/2022 - 47 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 8/2023 · Strana: 594 · Vztah k předpisu:

4496/2023 Školství: povinnost veřejné vysoké školy vydat doklady o absolvování studia s aktuálními osobní údaji absolventa po provedené změně pohlaví

Datum: 18.04.2023 · Sbírkové č.: 4496/2023 · Sp. zn.: 60 A 76/2021 - 89 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě - pobočka Olomouc · Vydání: 8/2023 · Strana: 598 · Vztah k předpisu:

4497/2023 Zaměstnanost: prominutí zmeškání lhůty k podání žádosti o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Datum: 31.05.2023 · Sbírkové č.: 4497/2023 · Sp. zn.: 9 Ads 63/2023 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2023 · Strana: 603 · Vztah k předpisu:

4498/2023 Řízení před soudem: aktivní legitimace dopravce k podání žaloby proti rozhodnutí o schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy

Datum: 12.06.2023 · Sbírkové č.: 4498/2023 · Sp. zn.: 5 As 116/2021 - 111 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2023 · Strana: 606 · Vztah k předpisu:

4499/2023 Pobyt cizinců: vyřazení cizince označeného za nežádoucí osobu v důsledku uloženého trestu vyhoštění z evidence nežádoucích osob

Datum: 16.06.2023 · Sbírkové č.: 4499/2023 · Sp. zn.: 10 As 363/2020 - 80 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2023 · Strana: 615 · Vztah k předpisu:

4500/2023 Územní řízení: účastenství ekologických spolků; Ochrana přírody a krajiny: povolení ke kácení dřevin; povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů

Datum: 23.06.2023 · Sbírkové č.: 4500/2023 · Sp. zn.: 4 As 33/2023 - 26 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2023 · Strana: 622 · Vztah k předpisu:

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.