Vydání 2/2007

Číslo: 2/2007 · Ročník: V

1072/2007

Řízení před soudem: přiznání odkladného účinku kasační stížnosti

Ej 417/2005
Řízení před soudem: přiznání odkladného účinku kasační stížnosti
k § 73 odst. 2 a § 107 soudního řádu správního
Rozhodnutí o přiznání odkladného účinku žalobě a o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti jsou svou podstatou rozhodnutími předběžné povahy a nelze v nich předjímat rozhodnutí o věci samé. Proto nelze při rozhodování podle § 73 odst. 2 a § 107 s. ř. s. vždy učinit jednoznačný (konečný) závěr, že správní rozhodnutí má za následek újmu pro žalobce či stěžovatele. Postačuje předpoklad žalobcem (stěžovatelem) tvrzené nenahraditelné újmy.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 10. 2005, čj. 8 As 26/2005-76)
Prejudikatura:
srov. č. 87/2004 Sb. NSS.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.