Vydání 2/2007

Číslo: 2/2007 · Ročník: V

1070/2007

Řízení před soudem: k pojmu "rozhodnutí správního orgánu"; nepřezkoumatelnost

Ej 128/2005
Řízení před soudem: k pojmu „rozhodnutí správního orgánu“; nepřezkoumatelnost rozhodnutí soudu
k § 65 odst. 1, § 70 písm. a) a § 103 odst. 1 písm. d) soudního řádu správního
k § 42j zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 60/2001 Sb.
I. Úkon, kterým žalovaný prováděl výkon soudního rozhodnutí ukládajícího odstranění informací z informačního systému, není rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. a podle § 70 písm. a) s. ř. s. je ze soudního přezkumu vyloučen. Na povaze úkonu nic nemění skutečnost, že formálně má znaky rozhodnutí.
II. Jsou-li v záhlaví soudního rozhodnutí jednoznačně identifikováni účastníci řízení (žalobce a žalovaný) a rovněž správní rozhodnutí, které je předmětem soudního přezkumu, nezpůsobuje obecné znění výroku (v daném případě
„Žaloba se odmítá.“
) nepřezkoumatelnost tohoto rozhodnutí [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.].
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 2. 2005, čj. 2 As 38/2004-55)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.