Vydání 2/2007

Číslo: 2/2007 · Ročník: V

1071/2007

Řízení před soudem:doručení zásilky osobě žijící s adresátem ve společné domácnosti

Ej 48/2005
Řízení před soudem: doručení zásilky osobě žijící s adresátem ve společné domácnosti
k § 46 odst. 2 občanského soudního řádu, ve znění účinném k 31. 12. 2004*)
k § 42 odst. 5 soudního řádu správního
Převzala-li zásilku obsahující výzvu soudu určenou stěžovateli v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 o. s. ř. osoba žijící s ním ve společné domácnosti, jež soudu potvrdila, že zásilku stěžovateli předala, nemůže stěžovatel účinně namítat doručení zásilky v rozporu s citovaným ustanovením, tvrdí-li, že očekával doručení zásilky jejím uložením a svým vyrozuměním o tomto uložení.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 1. 2005, čj. 3 Azs 403/2004-61)
*) Po novele občanského soudního řádu provedené zákonem č. 555/2004 Sb. srov. odst. 3 téhož ustanovení.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.