Vydání 6/2008

Číslo: 6/2008 · Ročník: VI

1587/2008

Myslivost: účastenství v řízení o uznání honitby

Ejk 605/2006
Myslivost: účastenství v řízení o uznání honitby
k § 17 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb.
k § 14 odst. 1 správního řádu (č. 71/1967 Sb.)*)
Účastníkem řízení o uznání honiteb podle § 17 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, je ve smyslu § 14 odst. 1 správního řádu (č. 71/1967 Sb.) i vlastník pozemku - nečlen honebního společenstva, jehož pozemek má být přičleněn k navrhované honitbě.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 4. 2006, čj. 15 Ca 114/2005-23)
*) S účinností od 1. 1. 2006 zrušen zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.