Vydání 6/2008

Číslo: 6/2008 · Ročník: VI

1588/2008

Místní poplatky: veřejné prostranství

Ejk 615/2006
Místní poplatky: veřejné prostranství
k § 4 odst. 2 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Z žádného ustanovení zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 229/2003 Sb., ani z jiného obecně závazného právního předpisu nelze dovodit zákaz označení určitého prostranství přístupného bez omezení každému za veřejné jen proto, že vlastnické právo k němu svědčí fyzické či právnické osobě.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 6. 2006, čj. 57 Ca 37/2004-105)
Prejudikatura:
srov. č. 774/2006 Sb. NSS a nález č. 122/2005 Sb. ÚS (sp. zn. Pl. ÚS 1/05).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.