Vydání 6/2008

Číslo: 6/2008 · Ročník: VI

1589/2008

Energetika: vymezení osoby dodavatele

Ej 148/2006
Energetika: vymezení osoby dodavatele
k § 9 odst. 3 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci**)
Dodavatelem ve smyslu § 9 odst. 3 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, nemůže být ten, kdo elektrickou energii fakticky dodává, aniž by zároveň byl držitelem autorizace na rozvod elektrické energie.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2006, čj. 6 A 75/2000-37)
**) S účinností od 1. 1. 2001 zrušen zákonem č. 458/2000 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.