Vydání 2/2007

Číslo: 2/2007 · Ročník: V

1073/2007

Daňové řízení: prodloužení lhůty pro vyměření daně

Ej 381/2005
Daňové řízení: prodloužení lhůty pro vyměření daně
k § 47 odst. 2 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. (v textu též „daňový řád“, „d. ř.“)
Podání daňového přiznání (dodatečného daňového přiznání) nemůže být ve smyslu § 47 odst. 2 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, úkonem, který by byl způsobilý prodloužit lhůtu pro vyměření, resp. dodatečné stanovení daně, neboť je pojmově vyloučeno, aby byl daňový subjekt zpraven o svém vlastním úkonu. Zákon spojuje tyto účinky pouze s úkony správce daně, nikoli s úkony daňového subjektu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 8. 2005, čj. 5 Afs 187/2004-46)
Prejudikatura:
č. 178/2004 Sb. NSS, č. 634/2005 Sb. NSS, č. 698/2005 Sb. NSS, č. 953/2006 Sb. NSS a č. 954/2006 Sb. NSS.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.