Výsledky vyhledávaní

2/2003 Zrušení právního předpisu Ústavním soudem a správní soudnictví

Datum: 13.05.2003 · Sbírkové č.: 2/2003 · Sp. zn.: 7 A 146/2001 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 6 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.; 182/1993 Sb.: §71; 129/2000 Sb.: §19; 157/2000 Sb.: §1; 404/2002 Sb.:; JUD20255CZ 5 A 73/2001 - 66;

Zrušení právního předpisu Ústavním soudem ve vztahu k rozhodování ve správním soudnictví k nálezu Ústavního soudu č. 404/2002 Sb. k § 19 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění před nálezem ...

14/2003 Přezkoumatelnost rozhodnutí ve správním soudnictví

Datum: 29.04.2003 · Sbírkové č.: 14/2003 · Sp. zn.: 6 A 153/2002 - 18 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 30 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §55b; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §68 písm.e); 150/2002 Sb.: §70 písm.a); JUD19640CZ 7 A 149/94 - 18; JUD9366CZ 6 A 109/95;

Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí ve správním soudnictví k § 55b zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu též "daňový řád"), ve znění zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 255/1994 Sb. k ...

33/2003 Důchodové pojištění a posuzování zdravotního stavu

Datum: 29.05.2003 · Sbírkové č.: 33/2003 · Sp. zn.: 5 Ads 4/2003 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 66 · Vztah k předpisu: 100/1988 Sb.; 114/1988 Sb.; 182/1991 Sb.: §3 odst.1; 582/1991 Sb.: §4 odst.2; JUD31201CZ II. ÚS 92/95;

Důchodové pojištění: posuzování zdravotního stavu k § 4 odst. 2 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění účinném od 1. 1. 1998 k § 3 odst. 1 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ...

35/2003 Místní poplatky a rozhodování obce v samostatné a přenesené působnosti

Datum: 31.07.2003 · Sbírkové č.: 35/2003 · Sp. zn.: 30 Ca 241/2000 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 1/2003 · Strana: 72 · Vztah k předpisu: 367/1990 Sb.: §14 odst.1; 367/1990 Sb.: §21 odst.1; 337/1992 Sb.: §37 odst.1; 150/2002 Sb.: §76 odst.2; JUD37250CZ 30 Ca 183/95; JUD37251CZ 31 Ca 94/96 - 20; JUD19924CZ 29 Ca 92/99;

Místní poplatky: rozhodování obce v samostatné a přenesené působnosti k § 37 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu též "daňový řád") k § 14 odst. 1 a § 21 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb ...

42/2003 Azyl a povinnost tvrzení v řízení o azylu

Datum: 21.08.2003 · Sbírkové č.: 42/2003 · Sp. zn.: 2 Azs 6/2003 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 93 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §12;

Azyl: povinnost tvrzení v řízení o azyl k § 12 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991, o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb. ...

5/2003 Rozhodnutí správního orgánu a nepřezkoumatelnost

Datum: 28.05.2003 · Sbírkové č.: 5/2003 · Sp. zn.: 7 A 124/2000 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 13 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §59 odst.2; 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.a); JUD5225CZ 6 A 190/93;

Rozhodnutí správního orgánu: nepřezkoumatelnost k § 59 odst. 2 správního řádu k § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního Není možné v odvolacím řízení současně zamítnout odvolání a rozhodnutí správního ...

32/2003 Územní samospráva a žalobní legitimace městské části hl.m.Prahy

Datum: 15.04.2003 · Sbírkové č.: 32/2003 · Sp. zn.: 7 A 32/2002 - 23 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 65 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §250 odst.2; 99/1963 Sb.: §250; 99/1963 Sb.: §250d odst.3; 117/1995 Sb.: §37 odst.5; 117/1995 Sb.: §37 odst.1; JUD20248CZ 6 A 95/96 - 24; JUD20101CZ 5 A 121/97 - 20;

Územní samospráva: žalobní legitimace městské části hlavního města Prahy k 250 občanského soudního řádu, ve znění účinném k 31. 12. 2002 k § 37 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře I. Pražská ...

41/2003 Vady stavebního řízení

Datum: 14.08.2003 · Sbírkové č.: 41/2003 · Sp. zn.: 5 A 17/2002 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 90 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §22; 50/1976 Sb.: §59; 183/2006 Sb.: §112;

Vady stavebního řízení k § 59 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 43/1994 Sb. a zákona č. 83/2002 Zákonnost stavebního řízení (§ 59 a násl. ...

11/2003 Rozhodnutí správního orgánu a nepřezkoumatelnost

Datum: 29.05.2003 · Sbírkové č.: 11/2003 · Sp. zn.: 7 A 181/2000 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 24 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §47; 71/1967 Sb.: §59; 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.a); JUD19782CZ 5 A 80/97;

Rozhodnutí správního orgánu: nepřezkoumatelnost k § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního k § 47 a 59 správního řádu Výrok správního orgánu rozhodujícího o odvolání, jímž se mění pouze odůvodnění rozhodnutí ...

38/2003 Daňové řízení a stanovení daňové povinnosti za použití pomůcek

Datum: 17.07.2003 · Sbírkové č.: 38/2003 · Sp. zn.: 22 Ca 339/2002 - 34 · Typ: Rozhodnutí (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 1/2003 · Strana: 80 · Vztah k předpisu: 563/1991 Sb.: §7; 337/1992 Sb.: §31 odst.5;

Daňové řízení: stanovení daňové povinnosti za použití pomůcek k § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb. k § 31 odst. 5 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu ...

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.