Výsledky vyhledávaní

23/2003 Nakládání s nebezpečnými odpady a vada správního řízení

Datum: 04.06.2003 · Sbírkové č.: 23/2003 · Sp. zn.: 6 A 12/2001 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 49 · Vztah k předpisu: 125/1997 Sb.: §39 odst.3 písm.b); 185/2001 Sb.: §66 odst.4 písm.d); 150/2002 Sb.: §78 odst.7;

Nakládání s nebezpečnými odpady. Řízení před soudem: vada řízení k § 39 odst. 3 písm. b) zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech1) k § 78 odst. 7 soudního řádu správního I. Skutečnost, že právnická nebo fyzická osoba ...

34/2003 Správní soudnictví a přípustnost kasační stížnosti

Datum: 30.06.2003 · Sbírkové č.: 34/2003 · Sp. zn.: 4 Ads 23/2003 - 124 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 69 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §104 odst.4; 150/2002 Sb.: §104 odst.2;

Řízení před soudem: přípustnost kasační stížnosti k § 104 odst. 2 a 4 soudního řádu správního Kasační stížnost, která směřuje jen proti odůvodnění rozhodnutí soudu a která obsahuje důvody, jež nebyly uplatněny v ...

7/2003 Služební poměr a okamžik zjištění důvodu propuštění

Datum: 03.07.2003 · Sbírkové č.: 7/2003 · Sp. zn.: 5 A 141/2002 - 21 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 16 · Vztah k předpisu: 186/1992 Sb.: §106 odst.3; 13/1993 Sb.: §12; JUD8700CZ 6 A 186/94;

Služební poměr: okamžik zjištění důvodu propuštění k § 106 odst. 3 zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky1) (v textu též "zákon o služebním poměru") k § 12 zákona ČNR č. 13/ ...

6/2003 Kasační stížnost a její náležitosti

Datum: 04.06.2003 · Sbírkové č.: 6/2003 · Sp. zn.: 2 Ads 29/2003 - 40 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 15 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §105 odst.2; 150/2002 Sb.: §105 odst.5; 150/2002 Sb.: §106 odst.1;

Kasační stížnost a její náležitosti k § 105 odst. 5 a § 106 odst. 1 soudního řádu správního Pokud stěžovatel v kasační stížnosti neuvede, v jakém rozsahu a z jakých důvodů napadá rozhodnutí, proti němuž kasační ...

24/2003 Pojem důvěryhodnosti kolektivního investování

Datum: 30.06.2003 · Sbírkové č.: 24/2003 · Sp. zn.: 6 A 118/2001 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 51 · Vztah k předpisu: 248/1992 Sb.: §24b odst.2; JUD16455CZ 4963/20;

Kolektivní investování: pojem důvěryhodnosti kolektivního investování k § 24b odst. 2 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 124/1998 Sb. Pojem "důvěryhodnost ...

26/2003 Nezákonnost rozhodnutí správního soudu

Datum: 18.03.2003 · Sbírkové č.: 26/2003 · Sp. zn.: 6 Ads 2/2003 - 17 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 54 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §103 odst.1;

Řízení před soudem: nezákonnost rozhodnutí správního soudu k § 103 odst.1 písm. a) soudního řádu správního Z kasačního principu přezkumu rozhodnutí v řízení o kasační stížnosti vyplývá, že nezákonnost rozhodnutí ...

15/2003 Daňové řízení a nahlížení do spisu

Datum: 26.06.2003 · Sbírkové č.: 15/2003 · Sp. zn.: 6 A 164/2002 - 8 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 32 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §23; 337/1992 Sb.: §23 odst.2; 337/1992 Sb.: §23 odst.4; 150/2002 Sb.: §68 písm.e); 150/2002 Sb.: §70 písm.c);

Daňové řízení: nahlížení do spisu k § 23 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu též "daňový řád"), ve znění zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 255/1994 Sb. k § 68 písm. e) a § 70 písm. c) soudního ...

39/2003 Daňové řízení a dokazování

Datum: 26.06.2003 · Sbírkové č.: 39/2003 · Sp. zn.: 22 Ca 421/2002 - 35 · Typ: Rozhodnutí (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 1/2003 · Strana: 82 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.9; 337/1992 Sb.: §31 odst.2;

Daňové řízení: dokazování k § 31 odst. 2 a 9 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu též "daňový řád") Rozhoduje-li správní orgán v neprospěch daňového subjektu, protože daňový subjekt ...

36/2003 Správní řád a rozhodování o námitce podjatosti

Datum: 07.05.2003 · Sbírkové č.: 36/2003 · Sp. zn.: 22 Ca 79/2002 - 47 · Typ: Rozhodnutí (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 1/2003 · Strana: 77 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §12; 71/1967 Sb.: §59 odst.1;

Správní řád: rozhodování o námitce podjatosti k § 12 a § 59 odst. 1 správního řádu Nezabýval-li se odvolací orgán námitkou podjatosti pracovníka správního orgánu, nepřezkoumal napadené rozhodnutí v celém rozsahu (§ ...

20/2003 Nicotné rozhodnutí správního orgánu a působnost správních orgánů

Datum: 21.08.2003 · Sbírkové č.: 20/2003 · Sp. zn.: 5 A 116/2001 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 41 · Vztah k předpisu: 265/1991 Sb.: §3; 458/2000 Sb.; 150/2002 Sb.: §76 odst.2;

Rozhodnutí správního orgánu: nicotnost. Energetika: působnost správních orgánů k § 3 zákona ČNR č. 265/1991 Sb., působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 458/2000 Sb. k § 76 odst. 2 soudního ...

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.