Výsledky vyhledávaní

9/2003 Řízení před soudem a osoba zúčastněná na řízení

Datum: 05.06.2003 · Sbírkové č.: 9/2003 · Sp. zn.: 5 A 31/2001 - 42 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 21 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §34; 150/2002 Sb.: §34 odst.1;

Řízení před soudem: osoba zúčastněná na řízení k § 34 soudního řádu správního Osobou zúčastněnou na řízení podle § 34 odst. 1 s. ř. s. může být pouze ten, kdo byl přímo dotčen ve svých právech a povinnostech vydáním ...

1/2003 Právo na informace a řízení

Datum: 21.05.2003 · Sbírkové č.: 1/2003 · Sp. zn.: 7 A 130/2001 - 39 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 5 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §250b odst.1; 106/1999 Sb.: §16 odst.3; 150/2002 Sb.: §72 odst.1;

Právo na informace: řízení k § 16 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím k § 72 odst. 1 soudního řádu správního Lhůta k rozhodnutí o rozkladu podle § 16 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., ...

8/2003 Řízení před soudem a chybějící podmínky pro určení místní příslušnosti

Datum: 27.02.2003 · Sbírkové č.: 8/2003 · Sp. zn.: Na 267/2003 - 5 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 19 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §11 odst.3; 99/1963 Sb.: §250; 150/2002 Sb.: §3 odst.2; 150/2002 Sb.: §64;

Řízení před soudem: chybějící podmínky pro určení místní příslušnosti soudu k § 3 odst. 2 a § 64 soudního řádu správního k § 11 odst. 3 občanského soudního řádu Je-li k projednání žaloby dána pravomoc soudů České ...

18/2003 Azyl a k pojmu "projížděl územím"

Datum: 21.08.2003 · Sbírkové č.: 18/2003 · Sp. zn.: 2 Azs 5/2003 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 37 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §2; 325/1999 Sb.: §2 odst.2 písm.b);

Azyl: k pojmu "projížděl územím" k § 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 2/2002 Sb. (zákon o azylu) Pojem " ...

30/2003 Soudní pravomoc

Datum: 12.03.2003 · Sbírkové č.: 30/2003 · Sp. zn.: Na 281/2003 - 9 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 62 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7 odst.1; 99/1963 Sb.: §244; 150/2002 Sb.: §46 odst.2;

Soudní pravomoc k § 7 odst. 1 občanského soudního řádu k § 46 odst. 2 soudního řádu správního Pravomoc k projednání a rozhodnutí sporu o určení vlastnického práva k nemovitosti svěřuje § 7 odst. 1 o. s. ř. soudu ...

21/2003 Příslušníci zahraničních armád a podmínka českého státního občanství

Datum: 21.08.2003 · Sbírkové č.: 21/2003 · Sp. zn.: 6 A 540/2002 - 20 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 45 · Vztah k předpisu: 120/1976 Sb.; 39/2000 Sb.: §1 odst.1; 39/2000 Sb.: §1 odst.3; 150/2002 Sb.: §60 odst.7; 150/2002 Sb.: §60 odst.1; 150/2002 Sb.: §60 odst.8; 150/2002 Sb.: §60 odst.3;

Příslušníci zahraničních armád: podmínka českého státního občanství. Řízení před soudem: rozhodování o náhradě nákladů řízení k § 1 odst. 1 a 3 zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům ...

37/2003 Ochrana přírody a krajiny a závazné stanovisko

Datum: 22.05.2003 · Sbírkové č.: 37/2003 · Sp. zn.: 22 Ca 121/2002 - 32 · Typ: Rozhodnutí (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 1/2003 · Strana: 78 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §4 odst.2;

Ochrana přírody a krajiny: závazné stanovisko orgánů ochrany přírody; zásah do významného krajinného prvku k § 4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Závazné stanovisko orgánů ochrany ...

28/2003 Azyl a humanitární azyl

Datum: 17.09.2003 · Sbírkové č.: 28/2003 · Sp. zn.: 4 Azs 6/2003 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 57 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §12; 325/1999 Sb.: §13; 325/1999 Sb.: §14; 326/1999 Sb.: §65 odst.1 písm.a);

Azyl: humanitární azyl k § 12, 13 a 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb. k § 65 ...

4/2003 Rozhodování ve věcech soukromoprávních a zákon o půdě

Datum: 04.02.2003 · Sbírkové č.: 4/2003 · Sp. zn.: 7 A 148/2001 - 33 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 11 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §82; 99/1963 Sb.: §244; 229/1991 Sb.: §6 odst.3; 229/1991 Sb.: §9 odst.7; 150/2002 Sb.: §68 písm.b); JUD19697CZ 6 A 223/95 - 26;

Rozhodování ve věcech soukromoprávních: zákon o půdě k § 6 odst. 3 a § 9 odst. 7 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb. a zákona č. 183/ ...

12/2003 Rozhodnutí správního orgánu a materiální a formální pojetí

Datum: 22.05.2003 · Sbírkové č.: 12/2003 · Sp. zn.: 6 A 95/2002 - 26 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 25 · Vztah k předpisu: 243/1992 Sb.: §9 odst.1; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §68 písm.e); 150/2002 Sb.: §70 písm.a); JUD4619CZ 6 A 12/94; JUD7100CZ 6 A 69/94;

Rozhodnutí správního orgánu: materiální a formální pojetí k § 9 odst. 1 zákona ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému ...

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.