Výsledky vyhledávaní

17/2003 Rozhodnutí správního orgánu ve věci soukromého práva

Datum: 01.04.2003 · Sbírkové č.: 17/2003 · Sp. zn.: 6 A 97/2003 - 26 · Typ: Rozhodnutí (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 36 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §244; 118/2000 Sb.: §9 odst.4; 118/2000 Sb.: §9 odst.3; 150/2002 Sb.: §46 odst.2; 150/2002 Sb.: §68 písm.b);

Řízení před soudem: rozhodnutí správního orgánu ve věci soukromého práva k § 9 odst. 4 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů k § 46 odst. 2 a ...

25/2003 Zaměstnanost a zprostředkování zaměstnání

Datum: 29.05.2003 · Sbírkové č.: 25/2003 · Sp. zn.: 6 A 30/2000 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 53 · Vztah k předpisu: 1/1991 Sb.: §7 odst.3; JUD5221CZ 6 A 102/93; JUD10436CZ 6 A 100/95; JUD19821CZ 7 A 91/98; JUD20102CZ 7 A 37/99 - 23;

Zaměstnanost: zprostředkování zaměstnání k § 7 odst. 3 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 167/1999 Sb. Úmyslné maření součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání ve smyslu § 7 ...

133/2004 Nepřezkoumatelnost soudního rozhodnutí

Datum: 04.12.2003 · Sbírkové č.: 133/2004 · Sp. zn.: 2 Ads 58/2003 - 75 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2004 · Strana: 223 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d);

Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost soudního rozhodnutí k § 103 odst. 1 písm. d) soudního řádu správního I. Za nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost lze obecně považovat takové rozhodnutí soudu, z jehož výroku ...

271/2004 Živnostenské podnikání a k pojmu bezúhonnosti

Datum: 19.11.2003 · Sbírkové č.: 271/2004 · Sp. zn.: 6 A 128/2002 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2004 · Strana: 651 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.; 455/1991 Sb.: §6 odst.1 písm.c); 455/1991 Sb.: §6 odst.2; JUD11641CZ 7 A 138/94;

Ej 456/2003 Živnostenské podnikání: k pojmu bezúhonnosti k § 6 odst. 1 písm. c) a § 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 359/1999 Sb. Pro účely ...

60/2004 Správní řízení a jednání za společnost v likvidaci

Datum: 28.08.2003 · Sbírkové č.: 60/2004 · Sp. zn.: 5 A 122/2002 - 41 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2004 · Strana: 36 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §24; 71/1967 Sb.: §25 odst.1; 513/1991 Sb.: §68 odst.5; 513/1991 Sb.: §72; 591/1992 Sb.: §91a; 591/1992 Sb.: §91 odst.1; 591/1992 Sb.: §91;

Správní řízení: jednání za společnost v likvidaci; doručování k § 68 odst. 5 a § 72 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 370/2000 Sb. k § 91 a § 91a zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných ...

244/2004 Nepřezkoumatelnost rozhodnutí pro nesrozumitelnost a azyl

Datum: 04.12.2003 · Sbírkové č.: 244/2004 · Sp. zn.: 2 Azs 47/2003 - 130 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2004 · Strana: 574 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §12; 325/1999 Sb.: §16; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d);

Ej 454/2003 Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost rozhodnutí pro nesrozumitelnost Azyl: zamítnutí žádosti jako zjevně nedůvodné k § 103 odst. 1 písm. d) soudního řádu správního k § 12 a § 16 zákona č. 325/1999 ...

211/2004 Zaměstnanost a zaměstnávání cizinců

Datum: 15.10.2003 · Sbírkové č.: 211/2004 · Sp. zn.: 6 A 32/2001 - 74 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2004 · Strana: 458 · Vztah k předpisu: 1/1991 Sb.: §2 odst.2; 9/1991 Sb.: §9 odst.1;

Ej 420/2003 Zaměstnanost: zaměstnávání cizinců k § 2 odst. 2 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti*) k § 9 odst. 1 zákona ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti ...

219/2004 Živnostenské právo a tržní řád

Datum: 30.01.2004 · Sbírkové č.: 219/2004 · Sp. zn.: 7 A 77/2002 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2004 · Strana: 507 · Vztah k předpisu: 455/1991 Sb.: §18; 2/1993 Sb.: čl.26; 2/2003 Sb.: čl.26;

Ej 91/2004 Živnostenské právo: tržní řád k čl. 26 Listiny základních práv a svobod k § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 280/1997 Sb. a zákona č. 356/1999 ...

258/2004 Důchodové pojištění a k podmínkám odnětí sirotčího důchodu

Datum: 20.01.2004 · Sbírkové č.: 258/2004 · Sp. zn.: 5 Ads 19/2003 - 60 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2004 · Strana: 616 · Vztah k předpisu: 582/1991 Sb.: §50 odst.1; 582/1991 Sb.: §118a; 582/1991 Sb.: §118a odst.1;

Ej 53/2004 Důchodové pojištění: k podmínkám odnětí sirotčího důchodu k § 50 odst. 1 a § 118a zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 160/1995 Sb. Soud se musí ...

311/2004 Individuální osvobození od soudních poplatků

Datum: 30.03.2004 · Sbírkové č.: 311/2004 · Sp. zn.: 1 Afs 5/2003 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2004 · Strana: 776 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §138; 549/1991 Sb.: §11 odst.2; 549/1991 Sb.: §11 odst.1; 150/2002 Sb.: §36 odst.3; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d);

Ej 291/2004 Řízení před soudem: individuální osvobození od soudních poplatků k § 36 odst. 3 a § 103 odst. 1 písm. d) soudního řádu správního k § 11 odst. 1, 2 zákona ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích ...

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.