Vydání 12/2022

Číslo: 12/2022 · Ročník: XX

4407/2022

Volby do Parlamentu České republiky: lhůta pro podání návrhu na neplatnost volby kandidáta

Volby do Parlamentu České republiky: lhůta pro podání návrhu na neplatnost volby kandidáta
k § 87 odst. 2 a § 97a odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů (v textu jen „volební zákon“)
Běh lhůty pro podání návrhu na neplatnost voleb, neplatnost hlasování nebo neplatnost volby kandidáta podle § 87 odst. 2 ve spojení s § 97a odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, se odvíjí od prvního vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí. Případné opakované vyhlášení výsledků voleb nezahajuje běh nové lhůty.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 10. 2022, čj. Vol 1/2022-7)
Věc:
P. H. za účasti 1) Státní volební komise a 2) Mgr. Jiřího Růžičky o návrhu na vyslovení neplatnosti volby kandidáta v I. kole voleb do Senátu Parlamentu.
Návrhem došlým soudu dne 7. 10. 2022 v 19:20 hod se navrhovatel domáhal, aby soud rozhodl o neplatnosti volby kandidáta Mgr. Jiřího Růžičky senátorem v I. kole voleb do Senátu Parlamentu konaných ve dnech 23. a 24. 9. 2022. V návrhu poukazuje na to, že nebyla dodržena zásada rovného volebního práva, neboť v daném volebním obvodu stačilo ke zvolení senátora výrazně méně hlasů, než stačí v průměrném volebním obvodu.
Nejvyšší správní soud návrh odmítl.
Z odůvodnění:
[2] Podle § 90 odst. 1 s. ř. s. platí, že občan se může domáhat neplatnosti volby kandidáta za podmínek stanovených zvláštními zákony. Tím je v posuzované věci volební zákon. Podle jeho § 87 odst. 2 věty poslední
návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí
. Podle § 97a odst. 3 volebního zákona
lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin
.
[3] Podle vyhlášených výsledků voleb byl Mgr. Jiří Růžička zvolen již v I. kole voleb do Senátu. Výsledky voleb v obvodech, kde byl senátor zvolen již v I. kole (obvody č. 25 – Praha 6, č. 46 – Ústí nad Orlicí a č. 64 – Bruntál), byly Státní volební komisí vyhlášeny a uveřejněny ve Sbírce zákonů dne 27. 9. 2022 pod č. 281/2022 Sb. Státní volební komise se při vyhlašování odvolala mj. na § 8 odst. 2 písm. e) a § 77 volebního zákona, tedy na ustanovení, která upravují vyhlášení výsledků voleb. Jednalo se tedy nepochybně o řádné vyhlášení výsledků voleb ve smyslu volebního zákona. Lhůta pro napadení výsledků voleb proto v souladu s § 87 odst. 2 a § 97 a odst. 3 volebního zákona skončila 7. 10. 2022 v 16:00. Návrh podaný téhož dne v 19:20 je proto opožděný.
[4] Na těchto závěrech nemění nic ani to, že Státní volební komise vyhlásila ve Sbírce zákonů dne 4. 10. 2022 pod č. 293/2022 Sb. výsledky voleb do třetiny Senátu, v nichž kromě vyhlášení výsledků voleb v II. kole znovu zopakovala i informaci o kandidátech zvolených již v I. kole. To však mohla učinit jen z informativních důvodů. Den následující po vyhlášení výsledků voleb pod č. 281/2022 Sb. se totiž rozběhla lhůta 10 dnů pro případné zpochybnění výsledků voleb, s níž úzce souvisí lhůta 20 dnů pro rozhodnutí soudu o došlých návrzích (§ 90 odst. 3 s. ř. s.). Smyslem těchto lhůt je co nejrychleji postavit najisto, kdo je zvoleným senátorem v příslušném volebním obvodu, aby jeho
mandát
již nemohl být jakkoliv zpochybněn. Tento smysl by byl popřen, pokud by Státní volební komise výsledky vyhlašovala opakovaně s účinky nového běhu lhůty pro jejich zpochybnění. Opakované informativní vyhlášení kandidátů zvolených v I. kole ve Sbírce zákonů pod č. 293/2022 Sb. tedy nemělo žádný vliv na uplynutí lhůty pro zpochybnění jejich zvolení.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.