Vydání 11/2012

Číslo: 11/2012 · Ročník: X

2699/2012

Rezervy pro zjištění základu daně: rezerva na opravu hmotného majetku

Rezervy pro zjištění základu daně: rezerva na opravu hmotného majetku
k § 7 odst. 3 písm. d) zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 438/2003 Sb.*)
Vlastník majetku patřícího do konkursní podstaty není oprávněn tvořit k tomuto majetku daňově uznatelnou rezervu na opravy; nájemci takového majetku však žádné ustanovení zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2005, po dobu, po kterou nájemcem zůstává, nebrání rezervu tvořit.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2009, čj. 7 Afs 16/2009-51)
Prejudikatura:
č. 1778/2009 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 63/1997 Sb. a č. 30/1998 Sb.
*) S účinností od 1. 1. 2008 byl § 7 odst. 3 písm. d) změněn zákonem č. 269/2007 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.