Vydání 11/2012

Číslo: 11/2012 · Ročník: X

2702/2012

Myslivost: prohlášení pozemků za nehonební

Myslivost: prohlášení pozemků za nehonební
k § 17 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Prohlášení pozemků za nehonební orgánem státní správy myslivosti na základě žádosti vlastníka dle § 17 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, musí předcházet posouzení existence
„zájmu vlastníka“
na takovém prohlášení.
Na základě vlastníkem jasně vyjádřených a dostatečně doložených důvodů je orgán státní správy myslivosti povinen uvážit a řádně odůvodnit, zda legitimní omezení vlastníka v důsledku výkonu práva myslivosti je, či není ve vztahu k vlastnickému nebo jinému ústavně zaručenému právu proporcionálním. Pouhé podání žádosti o prohlášení pozemků za nehonební samo o sobě existenci
„zájmu vlastníka“
neprokazuje.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2009, čj. 9 As 26/2009-85)
Prejudikatura:
nález Ústavního soudu č. 49/2007 Sb.; rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 29. 4. 1999,
Chassagnou a další proti Francii
(stížnosti č. 25088/94, 28331/95 a 28443/95, ECHR 1999-III).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.