Výsledky vyhledávaní

10/2003 Řízení před soudem a kompetenční žaloba

Datum: 27.05.2003 · Sbírkové č.: 10/2003 · Sp. zn.: Komp 1/2003 - 27 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 22 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §47 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §97; 150/2002 Sb.: §97 odst.1 písm.c);

Řízení před soudem: kompetenční žaloba k § 97 a násl. soudního řádu správního Kompetenční spor ve smyslu § 97 odst. 1 písm. c) s. ř. s. může pojmově vzniknout jen mezi ústředními správními úřady. Spor mezi ...

31/2003 Řízení před soudem a rozhodnutí správního orgánu

Datum: 22.07.2003 · Sbírkové č.: 31/2003 · Sp. zn.: 6 A 84/2002 - 83 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 63 · Vztah k předpisu: 12/1945 Sb.II:; 90/1947 Sb.: §3 odst.1; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §70 písm.a);

Řízení před soudem: rozhodnutí správního orgánu k § 3 odst. 1 bodu 1. zákona č. 90/1947 Sb., o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se ...

40/2003 Vývoz ohrožených druhů a náležitosti stanoviska vědeckého orgánu CITES

Datum: 17.06.2003 · Sbírkové č.: 40/2003 · Sp. zn.: 7 A 86/2001 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 86 · Vztah k předpisu: 16/1997 Sb.: §4 odst.1 písm.a); 16/1997 Sb.: §10 odst.2; JUD20197CZ 7 A 139/2000;

Vývoz ohrožených druhů: náležitosti stanoviska vědeckého orgánu CITES k § 4 odst. 1 písm. a) a § 10 odst. 2 zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích ...

13/2003 Političtí vězni a k pojmu "vdova"

Datum: 30.06.2003 · Sbírkové č.: 13/2003 · Sp. zn.: 2 A 528/2002 - 20 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 27 · Vztah k předpisu: 261/2001 Sb.: §2 odst.2; JUD19855CZ 6 A 711/95;

Političtí vězni: k pojmu "vdova" k § 2 odst. 2 zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů ...

16/2003 Služební poměr a přezkoumání rozhodnutí služebního funkcionáře soudem

Datum: 14.08.2003 · Sbírkové č.: 16/2003 · Sp. zn.: 2 As 19/2003 - 58 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 34 · Vztah k předpisu: 186/1992 Sb.: §137 odst.2; 186/1992 Sb.: §137; 186/1992 Sb.: §137 odst.1; 1/1993 Sb.: čl.1; 1/1993 Sb.: čl.1 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.36 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.36; JUD20139CZ 6 A 69/99 - 31;

Služební poměr: přezkoumání rozhodnutí služebního funkcionáře soudem k § 137 zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky (v textu též "zákon o služebním poměru") k článku 1 odst. ...

27/2003 Správní soudnictví a zásada perpetuatio fori

Datum: 12.06.2003 · Sbírkové č.: 27/2003 · Sp. zn.: Nad 52/2003 - 28 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 55 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §7; 150/2002 Sb.: §129;

Řízení před soudem: zásada perpetuatio fori k § 7 a § 129 soudního řádu správního Zásada trvání místní příslušnosti soudu (perpetuatio fori) se jako obecná právní zásada užije i ve správním soudnictví. Jejímu užití ...

3/2003 Státní občanství a k pojmu "trvale žije"

Datum: 13.05.2003 · Sbírkové č.: 3/2003 · Sp. zn.: 7 A 137/2001 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 9 · Vztah k předpisu: 40/1993 Sb.: §18a; 40/1993 Sb.: §18a odst.1;

Státní občanství: k pojmu "trvale žije" k § 18a odst. 1 zákona ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. Otázku plnění podmínek trvalého žití na ...

19/2003 Správní soudnictví a žaloba proti nečinnosti

Datum: 08.04.2003 · Sbírkové č.: 19/2003 · Sp. zn.: Na 249/2003 - 9 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 40 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §79 odst.2;

Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti k § 79 odst. 2 soudního řádu správního Pasivní legitimace je v řízení o žalobě proti nečinnosti správního orgánu podle § 79 odst. 2 s. ř. s. určena tvrzením žalobce v ...

29/2003 Celní právo a určení celního prostoru

Datum: 17.09.2003 · Sbírkové č.: 29/2003 · Sp. zn.: 5 As 3/2003 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 60 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §244; 99/1963 Sb.; 13/1993 Sb.: §102 odst.2; 150/2002 Sb.: §46 odst.2;

Celní právo: určení celního prostoru k § 102 odst. 2 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celního zákona, ve znění zákona č. 113/1997 Sb. k § 46 odst. 2 soudního řádu správního Úkon celního orgánu, kterým se určuje celní ...

22/2003 Zaměstnanost a zprostředkování zaměstnání

Datum: 31.07.2003 · Sbírkové č.: 22/2003 · Sp. zn.: 5 A 156/2001 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2003 · Strana: 47 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §38 odst.4; 1/1991 Sb.: §4 odst.1; 1/1991 Sb.: §7 odst.1;

Zaměstnanost: zprostředkování zaměstnání k § 4 odst. 1 a § 7 odst. 1 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 578/1991 Sb. a zákona č. 167/1999 Sb. k § 38 odst. 4 zákoníku práce Zprostředkováním ...

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.